torsdag 7. oktober 2010

Første Hellige Kommunion 2010-2011

St. Paul menighet inviterer alle barn født i 2002 til ca ett års forberedelse til sin første Hellige Kommunion. Barn som går i 4.-6. klasse kan også følge denne undervisningen. 

Undervisningen foregår én lørdag i måneden, kl. 11.00-15.00. Første undervisningsdag var 4. september. Her er de øvrige datoene:
2. okt. 6. nov. 4. des. 8. jan. 12. feb. 12. mars 9. april
Barna mottar sin første Hellige Kommunion lørdag 7. mai og søndag 8. mai 2011. Gruppen må deles i to fordi det er så mange barn. Barna blir i utgangspunktet satt opp på samme dag som resten av katekesegruppen sin, men det er helt uproblematisk å bytte til den andre dagen dersom man ønsker det (lørdag/søndag) - bare gi beskjed i god tid.

Det er fortsatt mulig å melde seg på førstekommunionsundervisningen ved å kontakte katekeseleder Ragnhild Aadland Høen:
ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, kontortlf.: 55 21 59 56, mob. 988 50 488.

Semesterplan for barne- og ungdomskorene

Velkommen til å bli med i barne- og ungdomskorene i St. Paul menighet!
Ta kontakt med dirigent Pernille Agnes Volent dersom det er noe du lurer på: pernille.volent@gmail.com, mob. 984 61 906.

Her er semesterplanen for resten av høsten 2010:

Hvilket kor?
Alderstrinn
Klokkeslett/sted
Sted
Knøttekor
1.-4. klasse
kl. 16.30-17.30
Krypten
Barnekor
5.-7. klasse
kl. 14.15-15.30
Skolens auditorium
Ungdomskor
8.-10. klasse
Kl. 17.30-19.00
Krypten

Dag
Dato
Aktivitet

Torsdag
7. oktober
Vanlige øvelser

Torsdag
14. oktober
Høstferie, friuke

Torsdag
21. oktober
Vanlige øvelser

Torsdag
28. oktober
Vanlige øvelser

Torsdag
4. november
Øvelser til adventskonsert, viktig med oppmøte

Torsdag
11. november
Øvelser til adventskonsert, viktig med oppmøte

Torsdag
18. november
Øvelser til adventskonsert, viktig med oppmøte

Torsdag
25. november
Øvelser til adventskonsert, viktig med oppmøte

SØNDAG
28. november
1. ADVENT: Vi synger i messen og alle barn må møte opp senest kl. 10.20. Alle skal ha på seg svarte eller lilla klær.

Torsdag
2. desember
Øvelser til adventskonsert, viktig med oppmøte

Torsdag
9. desember
Øvelser til adventskonsert, viktig med oppmøte

LØRDAG
11. desember
Adventskonsert og avslutning, mer info kommer.
Oppmøte for alle kl. 15.00tirsdag 5. oktober 2010

Snart søknadsfrist ved St. Paul skole

St. Paul skoles søknadsfrist for neste skoleår - 15. november - nærmer seg. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne på St. Paul skole snarest sender søknad om opptak. 
 
Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever dersom det blir ledig plass ved at noen slutter.

Skolen har èn klasse på hvert trinn i barneskolen. Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser. Skolen tilbyr derfor plass til ytterligere 25-26 elever fra og med 8. klasse.
Barn som er registrert i St. Paul menighet eller som har søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at de ikke lenger kan garantere plass til alle som er prioritert. Forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen - 15. november - overholdes.

Les mer på skolens hjemmeside: http://www.stpaul.no/filer/satser.htm

Messeplan for oktober

St. Paul menighets messeplan er publisert på menighetens nettside: http://bergen.katolsk.no/Oktober%202010.htm

mandag 4. oktober 2010

Kontaktpersoner for Norsk gruppe

Disse tre er kontaktpersoner for Norsk gruppe i St. Paul menighet:
Thor Christian Skavlem: thorchristian62@yahoo.no
Anne-Britt Høibye: annebritt_hoibye@yahoo.no
Hans-André Aadland Høen: hans_hoen@hotmail.com 

Katolsk Forum

Katolsk Forum er et samtaleforum om Kirke & Kultur. Ulike typer foredragsholdere blir invitert til å innlede til samtale. Under samtalen deler vi et enkelt måltid mat. Vi ønsker stor variasjon i tema, og håper dette gjenspeiler seg i høstens program.

Sted: St. Paul skole, personalrommet. Inngang pr. foredrag kr. 30

Katolsk Forum - Program for høsten 2010:
Den økumeniske dialogen
Hvor står vi? Hvor går vi?
v/ sr. Else-Britt Nilsen O.P., Sta. Katarinahjemmet
Tirsdag 24. august kl. 19.45

Pilegrim i går og i dag

v/ Eivind Luthen, religionshistoriker og
daglig leder for Pilegrimskontoret St. Jakob i Oslo
Tirsdag 14. september kl. 19.45

Katolsk familierådgivning- hva er det?
v/ sr. Hildegard Koch O.P., Lunden Kloster
Tirsdag 19. oktober kl. 19.45

Katolsk menneskesyn - AVLYST
v/ p. Rolf Bowitz, sogneprest i St. Svithun menighet
Tirsdag 16. november kl. 19.45
Dette foredraget er dessverre blitt avlyst.

Spørsmål om programmet kan rettes til Erik Andvik.

Kontaktpersoner for Katolsk Forum:
Erik Andvik (Mailkontakt): erik_andvik@sil.org
Thor Christian Skavlem (Leder): thorchristian62@yahoo.no
Eli Werner (Kasserer): eli.werner@stpaul.no
Elizabeth Melly: elizabeth@katolskmesse.com
Reidun Jofrid Kleppestrand: reidunjofrid@hotmail.com