tirsdag 21. desember 2010

Julens messer i St. Paul

Her er messeplanen for St. Paul kirke 24.-26. desember. Den fullstendige messeplanen for desember finner du på menighetens hjemmeside.

Julaften, 24. desember:
15.00 Barnemesse. 17.00 Vietnamesisk messe. 21.00 Polsk messe. 23.00 Midnattsmesse. NB. Merk at midnattsmessen begynner kl. 23.00. På Marias Minde er det messe kl. 18.00. Marias Minde ligger i Ytre Sandviken, og har adresse Nylandsveien 31.

1. juledag, 25. desember:
11.00 Høymesse. 13.00 Tamilsk messe. 15.00 Polsk messe. 16.15 Vietnamesisk messe. 18.00 Engelsk messe. På Marias Minde er det messe kl. 10.00.

2. juledag, 26. desember:
09.00 Messe. 11.00 Høymesse. 13.00 Vietnamesisk messe. 15.00 Polsk messe. 16.15 Tamilsk messe. 18.00 Engelsk messe. På Marias Minde er det messe kl. 10.00.

fredag 17. desember 2010

Spektakulært julespill i St. Paul kirke


Engelen Gabriel dalte ned fra sky da tiendeklassingene ved St. Paul skole fremførte sitt årlige julespill i kirken 17. desember.


St. Pauls julespill er ikke helt som andre julespill. Her danser engler ballett opp midtgangen, de synger i englekor fra høyt oppunder taket og et velfungerende tausystem sørger for at den lysende stjernen kan lede vei helt fra orgelgalleriet til stallen.

Engleskaren var stor.

Dramatisk engleentré

Engelen Gabriels spektakulære entré fra galleriet ble muliggjort ved hjelp av trinseverk og en klatresele godt skjult under engledrakten. Julespillet startet nemlig hele ni måneder før julen, med engelens besøk hos Maria. 

Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Imponerende innsats

Tiendeklassingene imponerte både med sitt overbevisende skuespill, kostymene, det tekniske og ikke minst med svært dyktige musikere, sangere og dansere. Josefs omsorg og Marias moderlige ro var spesielt troverdig da Jesus-barnet fant ut at han hadde fått nok av det hele. Ingen av skolens 340 elever var i tvil om at det Jesus-barnet var ekte.

Maria og Jesus-barnet gjorde inntrykk på alle. ikke minst på Ingrid (3).
Nytt av året var kroningen av Maria på slutten av julespillet. Dronningmoren tok barna med storm også etter at julespillet var over. Ingrid på tre år var siden hellig overbevist om at hun hadde hatt æren av å møte det ekte Jesus-barnet og den ekte Maria.

Takk til elever og lærere ved St. Paul skole for nok et strålende julespill!

Vi synger julen inn 22. desember

De voksne korene i menigheten inviterer til "Vi synger julen inn" onsdag 22. desember kl. 20.00. 

Fire kor deltar på konserten: Polsk kor, engelsk kor, tamilsk kor og det vietnamesiske Cecilia-koret. Det blir tekstlesninger og julesanger på mange språk, og felles julesalmer på norsk. Siste salme på programmet er den nydelige folketonen "Mitt hjerte alltid vanker".

Bli meg og syng julen inn i St. Paul!

tirsdag 14. desember 2010

Julespill i kirken 16. og 17. desember

Foto: St. Paul skole, 2008
Fredag 17. desember fremfører tiendeklassingene ved St. Paul skole det årlige julespillet i kirken klokken 10.30.

Dersom du ikke kan oppleve julespillet på skoleavslutningen den 17. desember har du en mulighet for å se det kvelden før premieren. Torsdag 16. desember er det nemlig generalprøve på julespillet like etter kveldsmessen, det vil si ca. kl. 19.30. Vær velkommen!

Årets Lucia-feiring

Foto: St. Paul skole
Den katolske kirke feirer Den hellige Lucia den 13. desember hvert år.
I år gikk 4. klasse fra St. Paul skole med lussekatter til alle på skolen, til Florida sykehjem og til menighetens pensjonister.

Se video på BT.no-tv

torsdag 9. desember 2010

Adventskonsert med barne- og ungdomskorene lørdag 11. desember

Lørdag 11. desember kl. 16.00 blir det stor adventskonsert i St. Paul kirke. 

Både Knøttekoret, Barnekoret og Ungdomskoret deltar, i tillegg til to av elevene fra Orgelklubben Ferdinand. Konserten vil vare om lag én time.

De voksne korene i menigheten inviterer i tillegg til "Vi synger julen inn" onsdag 22. desember kl. 20.00. Her vil fire kor delta: Polsk kor, tamilsk kor, engelsk kor og det vietnamesiske Cecilia-koret. Det blir tekstlesninger og julesanger på mange språk, og felles julesalmer på norsk. Siste salme på programmet er den nydelige folketonen "Mitt hjerte alltid vanker".

Bli meg og syng julen inn i St. Paul!

onsdag 8. desember 2010

Bønnedag for det ufødte liv er i gang

I hele dag: Alterets allerhelligste sakrament.
Klokken ni i dag morges 8. desember begynte bønnedagen for det ufødte liv i St. Paul kirke. Kom og bli med i bønn helt fram til klokken 20. 

Mange mennesker deltok på morgenmessen, og enda flere har blitt med på bønnedagen gjennom dagen. Kirken er åpen hele dagen. En prest er alltid til stede. Det er mulighet for skriftemål.

Kl 17.00 er det rosenkransbønn: Gledens mysterier på norsk. Kl 18.00 er det tilbedelse og rosenkrans på vietnamesisk. Kl 19.00 avsluttes dagen med messe på vietnamesisk.

På denne dagen, 8. desember, dagen for Marias uplettede unnfangelse, betrakter vi Vår Frue i Guds frelsesplan, hun som er himmelens port som Frelseren kommer til verden gjennom. Vi ber henne spesielt om å be for alle ufødte barn, at de må oppleve kjærlighet og beskyttelse i mors liv. 

Bønnedagen er blitt til på pavens anmodning. Les mer om bønnedagen her.

Pave Benedikts bønn:
Pave Benedikt XVI oppfordret politikere og andre verdensledere til å vise respekt for de tidligste stadier av menneskelivet da han i Peterskirken 27. november 2010 holdt en bønnevigilie for det ufødte liv. Vigilien - som markerte starten på adventstiden - kom etter initiativ fra paven selv, og ble markert over hele den katolske verden. I St. Paul kirke ber vi i dag pave Benedikts bønn sammen med Kirken:

65 konfirmanter ba for det ufødte liv.
"Herre Jesus,
Du som trofast gjester og fyller Kirkens og menneskets historie med ditt nærvær; Du som i ditt Legeme og Blods underfulle sakrament gjør oss delaktige i det guddommelige liv og lar oss få en forsmak på det evige livs glede; Vi tilber deg og velsigner deg.

På kne foran deg, livets og kjærlighetens kilde, virkelig tilstede og levende blant oss ber vi deg: Vekk i oss på ny respekten for ethvert ufødt liv, gjør oss i stand til i frukten av en mors liv å se skaperens mirakuløse verk, åpne våre hjerter slik at vi sjenerøst tar imot alle barn som trer inn i livet.

Velsign alle familier, helliggjør ektefellenes samliv og gjør deres kjærlighet fruktbar. Vær tilstede med din ånds lys i de lovgivende forsamlingers beslutninger,
slik at mennesker og nasjoner anerkjenner og respekterer livets hellighet, ethvert menneskelivs helliget.

Veiled vitenskapsfolk og leger slik at alt fremskritt bidrar til hele personens beste, og ingen utsettes for undertrykkelse og urettferdighet.

Skjenk kreativ kjærlighet til byråkrater og økonomer, så de kan finne og fremme tilstrekkelige betingelser for at unge familier uten bekymring kan ønske nye barn velkommen.

Trøst ektepar som lider på grunn av barnløshet, og i Din godhet sørg for dem. Lær oss alle å yte omsorg for foreldreløse og forlatte barn slik at de kan oppleve din varme kjærlighet, ditt guddommelige hjertes trøst.

Sammen med Maria, Din Mor, den troende fremfor noen, i hvis liv du antok menneskelig natur, venter vi på styrke fra Deg, vår eneste, sanne Gud og frelser - styrke til å elske og tjene livet, i forventning om evig liv i Deg, i Den Hellige Treenighets fellesskap. AMEN."   
 

St. Paul tente lys på Fløyen

- Vi mener noe med det at vi er her i dag; vi vil vise at vi har tatt imot lyset fra Gud, og vi ønsker å dele dette lyset med alle som vil ta imot det, sa sogneprest Dom Alois Brodersen i sin andakt på Bergens tak.
I nydelig vintervær tente St. Paul menighet det andre adventslyset på Fløyen søndag.

Det filippinske kirkekoret skapte stemning på Fløibanens nedre stasjon med "Silent night", "Adeste fideles" og "Jingle bells" blant flere. Oppe på utsiktsplatået var det tid for allsang før andaktsstunden begynte. St. Pauls sogneprest Dom Alois Brodersen ledet andakten og bønnen. Ellisiv Kvalbein Solberg (11) fortalte en vakker legende om de fire adventslysene før hun tente det andre adventslyset. Etter felles salmesang sang det tamilske kirkekoret en tamilsk julesang. Til slutt bar det inn til kirkekaffe i en fullstappet peisestue på Fløien Folkerestaurant. 
Lystenningen på Fløyen er en mangeårig tradisjon, men dette er første gang katolikker er blitt invitert til å stå for andaktsstunden i forbindelse med lystenningen.
- Dette gjør vi gjerne om igjen dersom vi blir spurt, sier en fornøyd sogneprest til St. Paul-bloggen.

Mange fremmøtte i alle aldre.
Vi bringer her noen utdrag av Dom Alois Brodersens andakt og vår bønn for byen:
"Kjære troende. Advent er årets mørkeste tid men det er også en tid full av lys-symbolikk. Vi bekjemper mørket ved å tenne lys. Vi har adventskranser i hjemmene og her på Fløien; vi pynter gater og torg med juletrær; vi pynter vinduer og husfasader med lyskjeder. Når vi i dag er kommet hit opp på Fløien for å tenne det andre lyset på adventskransen, så uttrykker vi ved det vår lengsel etter lys i en ofte mørk verden. Vi lengter etter å feire lyset fra Gud, Han, som Johannes Døperen vitnet om; det lyset som kom til verden – som skinte i verden den første julenatt – men som verden ikke tok imot."

Ellisiv tenner adventslyset over byen.
"Han kom til verden for å opplyse hvert menneske. Vi har mottatt dette lyset, Jesus Kristus, i dåpen – og hvis vi lar Ham være lys for oss vil Han hjelpe oss og lyse for oss og vise oss en sikker og god vei gjennom livet, slik at vårt liv kan bli et godt liv."

"Men Han, som er verdens lys, Han var det også som sa: ”Dere er verdens lys” og ”man tenner ikke et lys og setter det under et kar; nei, man setter det i en stake, så det kan lyse for alle." I dåpen har vi mottatt lyset, Kristus. Men det er ikke først og fremst et privilegium å være kristen; det er like mye en oppgave. Vær lys i verden! Hvis vi lar Kristus være lyset i vårt liv, så vil det være synlig for andre, så vil det ha konsekvenser for dem, i det de ser at livet med Kristus er et godt liv, og så vil de ønske seg Ham som lys også i deres liv.


Det tamilske kirkekoret avsluttet andaktsstunden.
"De fleste av oss strever nå med dette – å skulle være lys i verden. Men da skal vi tenke på at selv en liten flamme er et lys. Selv en liten gnist kan, hvis den blir skjermet og næret, bli til en flamme som kan gi både lys og varme. Og mange små flammer, gir også mye lys til sammen."
 

"Når vi er kommet opp på Fløien i dag for å tenne to adventslys, så er vi derved også selv med på å spre lys i vår lille verden - i vår familie, i vår menighet, i vår by. Vi mener noe med det at vi er her i dag; vi vil vise at vi har tatt imot lyset fra Gud, det som Han sendte til verden og som skinte – og skinner – i verdens mørke. Og vi ønsker å dele dette lyset med alle som bare vil ta imot det, så de kan bli Guds barn og bli fylt av Hans nåde og Sannhet."

"Vi tenner to små lys, men de er godt synlige over byen. Slik er også våre mange små lys godt synlige og gjenspeiler Jesu Kristi herlighets glans for menneskene her. Måtte Kristi lys vokse og stråle i oss alle. Amen +" 

Det filippinske kirkekoret på vei til kirkekaffen.

"Dere er verdens lys." (Jesus i Matt 5,14)
Bønn for byen: "La oss be for vår by og for alle som bor og arbeider her.

Allmektige, evige Gud. Vi takker deg for at du har sendt din Sønn, Jesus Kristus, som lys i vår verdens mørke. Vi ber deg at Hans kjærlighets lys må skinne klart gjennom alle her i byen som tror på Ham og bekjenner seg til Ham, så alle må kunne se det og komme til tro på Ham.


La kjærlighetens flamme brenne klart i oss, og gi oss nåde til å se andres nød, og mot og kraft til å hjelpe der det trengs.
Opplys dem som har ledelsesansvar i vår by ved Din Hellige Ånd, så de må treffe rette beslutninger og handle til beste for alle. Gi din velsignelse til all god og rett næring; velsign jordens og havets frukter og våre henders og åndens arbeid. Vær nær alle som lider og har det vondt. Vekk opp gode hjelpere som kan avhjelpe all nød og bringe trøst fra deg.

Allmektige Gud, velsign oss alle og la oss finne veien til deg, så vi en gang kan glede oss i fullendelsen hos deg i ditt rike. Det ber vi deg om ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. AMEN.


Legenden om de fire adventslysene, slik den ble fortalt av Ellisiv Kvalbein Solberg:

"Det var helt stille, så stille at man kunne høre lysene snakke til hverandre.
Det første lyset sukket og sa: "Mitt navn er fred. Jeg skinner klart, men menneskene vil ikke ha fred." Flammen ble mindre og mindre, til slutt slukket det helt. Det andre lyset sa: "Mitt navn er tro. Men jeg er blitt overflødig. Menneskene har mistet sin tro." Så slukket det andre lyset. Bedrøvet og med lav stemme sa det tredje lyset: "Mitt navn er kjærlighet. Jeg eier ikke lenger kraften til å brenne. Menneskene er blitt så kalde." Også det tredje lyset sluknet. Et barn kom inn i rommet, så redd på lysene og sa: "Dere skal jo lyse og ikke slukne? Hvorfor vil dere ikke brenne?" 

Da hørtes plutselig stemmen til det fjerde lyset: "Vær ikke redd! Så lenge jeg brenner, kan vi tenne de andre lysene igjen. Mitt navn er Håp." Og barnet tok så en flamme fra håpets lys med en fyrstikk og tente igjen alle de andre lysene. FRED - TRO - KJÆRLIGHET - HÅP."

 

torsdag 2. desember 2010

Bønnedag for det ufødte liv 8. desember

På dagen for Marias uplettede unnfangelse, onsdag 8. desember, blir det bønnedag for det ufødte liv i St. Paul menighet klokken 9-20.

Pave Benedict XVI oppfordret nylig alle verdens katolikker til å be for det ufødte liv ved inngangen til adventstiden. “The time of preparation for Holy Christmas is a propitious moment to invoke divine protection for every human being called into existence, and also for a thanksgiving to God for the gift of life received from our parents," sa paven i følge Zenit.org.

I den anledning arrangerer St. Paul menighet en bønnedag for det ufødte liv fra morgen til kveld onsdag 8. november. 

Sted: St. Paul kirke

Kl 09.00: Messe på norsk. Etter messen blir det tilbedelse hele dagen.

Kl 17.00: Rosenkrans: Gledens mysterier på norsk.

Kl 18.00: Tilbedelse og rosenkrans på vietnamesisk.

Kl 19.00: Messe på vietnamesisk.

Vi betrakter Vår Frue i Guds frelsesplan, hun som er himmelens port som Frelseren kommer til verden gjennom. Vi ber henne spesielt om å be for alle ufødte barn, at de må oppleve kjærlighet og beskyttelse i mors liv.

Ikke tweens på lørdag

På grunn av barnehelgen for 3.-7. klasse på St. Paul skole fredag-søndag, blir det ikke tweenskatekese lørdag 4. desember. Melding er sendt ut på sms til foreldrene til alle registrerte barn i tweensgruppen. Spre gjerne ordet til andre i tilfelle det er noen vi ikke har registrert. Påmeldingsfristen til barnehelgen gikk ut søndag, men det er noen få ledige plasser dersom man skynder seg å melde seg på. Ta kontakt direkte med leirsjef Romina Salazar, mob. 92 41 78 20. Du kan lese mer om barnehelgen her.