tirsdag 28. juni 2011

Flere bilder fra Kristi Legemsfest


"I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære!" (Fil 2,10-11)
Festplassen i Bergen, Festen for Kristi Legeme og Blod, 26. juni 2011
Zuzanna Wojakiewicz har lagt ut 41 bilder fra Kristi Legemsfest-prosesjonen. Klikk her for å se dem alle.

Ankomst Festplassen. Jesus er legemlig til stede i hostien
(det innviede nattverdsbrødet) som bæres høyt
under baldakinen. Foto: Zuzanna Wojakiewicz
Den høytidelige Kristi Legemsfest-prosesjonen har alltid fire bønnestasjoner i det offentlige rom, én for hver himmelretning. Jesus sier: "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene!" (Matt 5,14-16)

Prosesjonen startet i Johanneskirken.
Skjærtorsdag er den egentlige festdagen for innstiftelsen av Alterets hellige Sakrament (kommunionen/ nattverden). Men den dagen er Kirken grepet av sorgen over Kristi lidelse. Derfor har Kirken valgt en bedre egnet festdag. Feiringen er lagt til en torsdag for å vise sammenhengen med Skjærtorsdag. I ikke-katolske land, som Norge, blir festen feiret søndagen etter. Du kan lese mer om tradisjonen bak Festen for Kristi Legeme og Blod på www.katolsk.no, her.
Pave Benedict XVI ledet prosesjonen i Roma.
I Roma var det pave Benedict XVI som ledet Corpus Christi-feiringen. Se romerne fylle gatene i en liten video her (2 min lang).

søndag 26. juni 2011

Kristi Legemsfest i avisen BA

Faksimile fra bildeserien på www.ba.no
BAs fotograf og journalist var til stede under St. Paul menighets feiring av Festen for Kristi Legeme og Blod - Corpus Christi - i Johanneskirken i dag.

Faksimile fra saken på www.ba.no
Til tross for at skoleferien var startet, møtte mange av menighetens 9000 medlemmer opp til Corpus Christi-festen i dag. Les saken "Katolikkene satte sitt preg på byen" her på www.ba.no og få med deg den flotte bildeserien her.

BA opplyser: "Les papiravisen mandag: - LA KATOLIKKENE FÅ JOHANNESKIRKEN, mener politikere. "

Fader Thomas takker for hjelpen

Første søndag i juni gjestet fader Thomas St. Paul menighet og hadde innsamling til St. Joseph Hospice for døende og nødlidende som han driver i India.

Fr. Thomas foran St. Paul i juni
Hver sommer reiser fr. Thomas i Europa for å realisere midler til hospicene i Tamilnadu og Chennai i India. I år var han i Bergen for tredje år på rad. Det førte til at 25 595 kroner nå er satt inn på den norske støtteforeningens konto.

- Hjertelig takk
- Jeg takker hjerteligst for støtten! Det betyr mye for både meg, mine medhjelpere og for pasientene, sier fr. Thomas.
Han er også veldig glad for at han fikk møte rektor, lærere og elever ved St. Paul skole som er en sterk støttespiller gjennom innsamling under den årlige SOS-festen i oktober.
- Jeg takker for velvilje, for varme og omtanke under mitt besøk, sier fr. Thomas.
Han fikk overnatte hos søstrene på Marias Minde og hilser også dem.

Verdensomspennende nettverk
Etter å ha vært i Bergen reiste fr. Thomas videre til Berlin der han var gjest hos St. Ludwic menighet. Han skal også besøke England, og ha innsamling i sin egen tidligere menighet i Leeds før han drar tilbake til Tyskland og Köln. I slutten av juli går turen til Amerika for første gang - til Chicago. Fr. Thomas har som langsiktig mål å ha et verdensomspennende nettverk rundt nødhjelpsarbeidet i India.
Nylig fikk hospicet overta en ambulanse fra et offentlig sykehus, etter at fr. Thomas i seks år har kjørt rundt i Indias bakgater og plukket opp hundrevis av dødssyke og døende mennesker i sin egen personbil.

Norsk støtteforening

- I fjor startet vi "Forening til støtte for St. Joseph Hospice" i Norge, forteller Ingvild Sjo, leder i foreningen.
Til nå er det rundt 20 mennesker som er faste givere og støtter med månedlig beløp i Norge.
- Flere er selvsagt velkommen til å bidra. Vi tror at dette tallet vil øke av seg selv etterhvert, for vi synes det er stas å få være med og hjelpe fader Thomas. Kontonummer er 1254.05.63401, sier Ingvild Sjo, som kan nås på mobil: 93 47 97 66 og e-post ingv-sj@online.no

lørdag 25. juni 2011

Messer søndag 26. juni 2011

Søndag 26. juni 2011 feirer vi Kristi Legemsfest med felles høymesse i Johanneskirken klokken 14.00. Det er ingen messe i St. Paul kirke klokken 11, 13 eller 15. Engelsk messe kl 18 finner sted som vanlig.

Sunday June 26th 2011 Corpus Christi is celebrated with a solemn mass in Johanneskirken (St John’s church) at 2 PM. In St Paul’s church there are no masses at 11 AM, 1 PM and 3 PM. The English mass at 6 PM will take place as usual.

Kunngjøringer søndag 26. juni

- Tirsdag, den 28. juni feirer vi vigilien til Peter og Paul, som er kirkens tittelfest. Vi feirer en høytidelig messe med gregoriansk koral kl. 19. Selve festdagens messe, onsdag den 29. juni, kl. 19 vil være på vietnamesisk.

- I juli måned og deler av august måned faller de nasjonale messene kl.13 på søndager bort (unntatt spansk messe den 3. søndag i måneden); likeså rosenkransbønnen på tirsdager og tilbedelse på mandager, onsdager og fredager.

- I juli måned har menighetskontoret innskrenket åpningstid pga. ferieavvikling. Finner du kontoret stengt, ring menighetens nummer, 55 21 59 50 for å få kontakt med vakthavende prest.

fredag 10. juni 2011

Kristi Legemsfest søndag 26. juni klokken 14.00

Søndag 26. juni 2011 feirer vi festen for Kristi legeme og blod, også kjent som "Corpus Christi"-festen.

Klokken 14.00 blir det felles messe for hele menigheten i Johanneskirken. Herfra går vi i prosesjon med Det Allerhelligste Sakrament gjennom byens gater. Det fjerde alteret blir på Festplassen. Vi avslutter med velsignelse og Te Deum ved St. Paul kirke.

Fullt på Museumsplassen under Corpus Christi i 2010.
Det er viktig at hele menigheten deltar – og viser vår katolske tro! Førstekommunionsbarna inviteres til å delta i prosesjonen i sine førstekommunionsklær. De vil gå foran ministrantene.

Se flere bilder fra fjorårets Corpus Christi-feiring her og her.

Husk søndag 26. juni – fra klokken 14.00.

Innskrivning til konfirmantundervisning

St. Paul menighet inviterer herved alle som til høsten begynner i niende klasse til et kort informasjonsmøte 20. juni med påmelding til forberedelsene til fermingens sakrament (konfirmasjon).

Elever ved St. Paul skole har fermingskatekese onsdager klokken 13.15, mens elever ved andre skoler har fermingskatekese klokken 11-15 én lørdag i måneden. Det blir derfor holdt to ulike informasjonsmøter: Ett for deg som går på St. Paul skole og ett for deg som går på andre skoler. NB: Det er viktig at også foreldrene kommer til informasjonsmøtet.

1. Møtet for deg som ikke går på St. Paul skole holdes på St. Paul skoles personalrom mandag 20. juni klokken 19.00.

2. Møtet for deg som går på St. Paul skole
holdes i skolens auditorium mandag 20. juni klokken 20.30, det vil si like etter sommeravslutningen.

Invitasjonsbrev med mer informasjon om konfirmasjonsforberedelsene blir sendt ut mandag 13. juni til alle medlemmer i menigheten som er født i 1997. Hvis du ikke får brevet betyr det at vi enten 1. Ikke har registrert deg, eller 2. At vi har registrert feil adresse. Du er uansett hjertelig velkommen til innskrivningsmøtet!

Husk å ta med kopi av dåpattest hvis du ikke er døpt i St. Paul menighet!

Kunngjøringer søndag 12. juni 2011

- 2. pinsedag, mandag den 13. juni, skal det være økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus klokken 12. Vi oppfordrer alle til å delta.

- Prosjektkoret til Kristi Legemsfest trenger flere medlemmer. Koret har medlemmer fra alle nasjonale grupper. De som er interessert kan snakke med organisten etter 11- messen.

- Vi feirer Kristi Legemsfest med en stor felles messe for alle i Johanneskirken, søndag den 26. juni kl. 14. Etter messen går vi i prosesjon gjennom byens gater til Festplassen og så tilbake til St. Paul kirke. Vær snill og merk dere dato og klokkeslett og sett av tid til å være med på denne viktige felles markeringen av vår tro.

- Det arrangeres Vestlandsleir for barn i aldersgruppen 9 og 13 år på Fredtun leirsted på Karmøy i tiden 24. juni til 1. juli. Det er ennå ledige plasser. Påmelding kan skje til www.nuk.no eller dere kan kontakte Romina Salazar.

(I høymessen:)
- Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

Messeplan for juni 2011

Klikk på bildet under for å lese messeplanen for resten av juni 2011 i St. Paul menighet.

St. Paul kirke ligger i Nygårdsgaten 3 i Bergen, like ved Grieghallen.

Alle messene er i St. Paul kirke med mindre noe annet er spesifisert.

Marias Minde (forkortet til MM i messeplanen) ligger i Ytre Sandviken i Bergen, og har adresse Nylandsveien 31.