tirsdag 25. oktober 2011

Dom Benedict feirer sin første messe i St. Paul på søndag

Søndag 30. oktober vil Dom Benedict, som ble presteviet i Klosterneuburg den 29. september, feire sin første messe i St. Paul kirke klokken 11.

Han vil også feire den engelske messen klokken 18. Dom Benedict Michael Riede skal være kapellan i vår menighet og vi ønsker ham hjertelig velkommen.

Ønsker du å lære mer om den katolske tro?

Tenker du på å konvertere? Eller vil du kanskje bare lære mer om den katolske tro?

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om Den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til Den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset er gratis og tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Dom Alois Brodersen
Sogneprest Dom Alois Brodersen holder kurset tirsdag ettermiddager klokken 17.00-18.30. Det er også mulig å få én-til-én-undervisning med diakon Gunnar Wicklund-Hansen på dagtid.

Ta kontakt med Dom Alois på tlf. 55 21 59 60 (kontor), 482 77 282 (mobil) eller e-post: Alois.Brodersen@katolsk.no

Ungdomsmesse fredag 28. oktober

Nå på fredag klokken 19.00 blir det ungdomsmesse i St. Paul kirke. Kom, kom!

Møt opp klokken 17.00 og bli med på å forberede messen!
- Hvis du vil være med på å forberede messen med sang, musikk, tekstlesning, forbønner eller vil være med å lage mat og underholdning til kvelden, møter du opp klokken 17.00 i arenaen på skolen. Alle er hjertelig velkommen! sier Eirik Sukke, frivillig ungdomsleder i St. Paul.

Program:
Kl. 17.00: Forberedelser
Kl. 19.00: Messe
Kl. 20:00: Mat og moro i kantinen

Ungdomsmessen teller som en søndagsmesse for konfirmanter.

Kunngjøringer søndag 23. oktober

 • I dag er det ”Misjonssøndag”. Kollekten fra alle messene går til de pavelige misjonsverker, her hos oss kjent som: ”Missio Norge”. De troende over hele verden blir bedt om å gi økonomisk støtte til Kirken i fattige land, slik at de kan utdanne og lønne prester, bygge kirker og skoler, anskaffe biler eller sykler, slik at prester og kateketer kan komme rundt til sine forskjellige menigheter.
 • St. Paul skole minner om at søknadsfristen for elevplass ved skolen fra høsten 2012 er 15. november. Det gjelder opptak til 1. klasse og 8. klasse neste år.
 • Den nye messeboken for søndager og festdager er her! Denne reviderte utgaven er blant annet utvidet med korte helgenbiografier for helgendagene. Følg messe-tekstene i løpet av kirkeåret. Bli kjent med Skriften! Innbundet i limt lær, med gullsnitt, gullpreg og lese-bånd, 1280 sider. Pris: ca. kr. 400. I november kan den fås kjøpt på menighetskontoret.
 • Caritasgruppen tilbyr norskundervisning i Birgitta-kjelleren hver søndag fra kl 16 til 18. Første gang 23.10. 
 • Søndag, 30. oktober vil Dom Benedict, som ble presteviet i Klosterneuburg den 29. september, feire sin første messe i St. Paul kirke kl 11 og han vil også feire den engelske messen kl 18. Han skal være kapellan i vår menighet og vi ønsker ham hjertelig velkommen.
 • Onsdag 2. november er Alle Sjelers Dag. Vi ber spesielt for våre avdøde. Det er messe på Marias Minde kl. 9. Kl. 19 er det norsk høymesse i St. Paul kirke. I de siste årene er mengden av navn som skulle leses opp blitt så stor, at det har tatt 40 minutter i messen. Av den grunn må vi begrense antall navn. De som ønskes at det skal bes for deres avdøde, bes å levere en konvolutt med messestipendium og navnene på de avdøde. Utenpå konvolutten skriver man bare: ”Messe for avdøde fra familien ---” og så navnet på familien, bare ett navn. I messen vil bare familienavnet bli lest opp. Pengene som på denne måten kommer inn, blir delt opp i messestipendier og fordelt mellom prestene, slik at det blir feiret mange messer ut gjennom året for disse avdøde. Konvoluttene med navn og stipendier kan leveres til menighetskontoret frem til 2. november eller gis til en av prestene i sakristiet før en av messene.
 • Alle Sjelers Dag, onsdag 2. november, går vi til Møllendals kirkegård for å velsigne gravene og be for våre kjære avdøde. Fremmøte ved kapellene på Møllendal kirkegård kl. 13.00.
 • Etter høymessen i dag er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

Ny messebok kommer for salg i november

Ny utgave av "Messebok for søndager og festdager" foreligger 1. november 2011, etter at boken har vært utsolgt fra forlaget i flere år. Kjøp den på menighetskontoret eller på www.stolavbok.no

Den nye messeboken fra Norsk Katolsk Bisperåd.
Messen er pulsslaget i katolsk trosliv. Guds ord i messens liturgi og Kristi nærvær i nattverden er vårt åndelige næringsgrunnlag. For å dra full nytte av denne næringen, er messeboken et nyttig verktøy som kan hjelpe til å øke forståelsen av tekstene og innlevelsen i bønnene.

Oppbygning
I boken finner du lesningene og messetekster for søndager og festdager, messens faste deler, helgendager i årets løp med små helgenbiografier, samt generell orientering om messen, liturgisk kalender og skriftlesningsreferanser for ukedagene. Her kan du bla i messeboken.

Messeboken er produsert i brunt, limt lær, med to lesebånd og gullsnitt. Boken er på 1279 sider og koster kroner 389,-
Den kan bestilles allerede nå fra St. Olav bokhandel: bokhandel@katolsk.no. 

Fra november av kan du også kjøpe messeboken på menighetskontoret. På menighetskontoret får du også kjøpt Bønneboken, Lov Herren (salmeboken), En liten katolsk bønnebok med flere bøker. Noe å tenke på til jul?

fredag 21. oktober 2011

Bilder fra Dom Benedicts prestevielse

Torsdag den 29. september, på festen for de hellige erkeengler, presteviet biskop Markus Bernt Eidsvig Dom Benedict Michael Riede.

Ordinasjonen skjedde i augustinerkorherrenes klosterkirke i Klosterneuburg, Østerrike. Siden 1. april 2011 har Dom Benedikt gjort diakontjeneste her i St. Paul menighet, hvor han tilhører Augustinerkorherrenes kommunitet i Parkveien

torsdag 20. oktober 2011

Velkommen til St. Pauls ungdomsteater i dag

For alle ungdommer fra 7. til 10. klasse blir det Ungdomsteater i dag 20. oktober i Krypten klokken 18.00-21.00.

St. Paul menighet inviterer deg som går i 7.-10. klasse til å bli med i en helt ny teatergruppe i St. Paul kirke.

Fra påskespillet i kirken påsken 2011.
- Prosjektet går ut på at vi møtes i St. Paul menighet én torsdag i måneden for å lage et teaterstykke med sang og musikk. Målet er at vi skal sette opp stykket i kirken til våren, forteller teaterleder Eirik Sukke.

De neste datoene for Ungdomsteateret er: 17. november og 15. desember klokken 18.00-21.00 i Krypten under kirken.

Du kan være med enten i bandet, skuespillergruppa, forfattergruppa eller scenegruppa. Det koster 250 kroner å være med hele året. Hjertelig velkommen!

Har du noen spørsmål er det bare til å ta kontakt med lederne:
Sunniva Vang Kristiansen, mob. 45 61 81 07
Eirik Sukke, mob. 99 22 77 20

Du kan lese mer om Ungdomsteateret her.

mandag 10. oktober 2011

Konferanse: ORDET - ei tidlaus og grensesprengande kraft?

Teaterframsyninga "Ordet" av den danske presten Kaj Munk går på Den Nationale Scene.
I Bergen samarbeider Den norske kyrkja og teateret tett om ein annleis konferanse. 24. og 25. oktober skal den nye Bibelomsetjinga og teaterframsyninga ”Ordet” av Kaj Munk diskuterast og debatterast.

"ORDET" er ein konferanse om litterære og språklege verdiar i møtet mellom samfunn, kunst og heilage tekstar. Velkomen til samtalar, seminar og kurs! Her møter du ein engasjert flokk av kyrkjefolk, akademikarar, studentar, pensjonistar og folk flest.

Den nye bibelomsetjinga.
Samarbeid mellom teateret og kyrkja
Bjørgvin bispedømeråd i Den norske kyrkje valde i 2010 "ordet" som spesialfelt for kultursatsinga i bispedømet. Dette er bakgrunnen for konferansen som blir prega av biskopen og bispedømet sitt samarbeid med Den Nationale Scene som i år set opp skodespelet ”Ordet” av den danske dramatikaren og presten Kaj Munk, og Det Norske Bibelselskap som lanserer ny bibelomsetjing i oktober.

Teatersjef, biskop og forfattere
I dei to hovudsamtalane møter eit sterkt lag av kompetente fagfolk; mellom anna språkmann Sylfest Lomheim, forfatter Hanne Ørstavik, biskop Halvor Nordhaug og teatersjef Bjarte Hjelmeland.

Dei to hovudsamtalane blir styrt av Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i BT og Kari Veiteberg, studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim.

Seminarer og formidlingskurs
Det blir mange spennande seminar, og du kan også melde deg på til eit spesialsydd kurs i formidling med skodespelarar frå Den Nationale Scene.

Fullstendig program og påmeldingsskjema finn du her: http://www.kyrkja.no/bjorgvin/

Konferansen ORDET er eit samarbeid mellom Bjørgvin bispedøme (DNK), Bibelselskapet, Den Nationale Scene og Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Påmeldingsfristen er utsett til 17. oktober. (Det står 30. september på det elektroniske påmeldingsskjemaet, men det rette er altså 17. oktober.)

Oppstart av norskundervisning i St. Paul

Søndag 23. oktober starter norskundervisning som del av Caritas St. Paul sin virksomhet.

Sted: Birgittakjelleren. Tid: Søndager klokken 16.00-18.00.

Tilbudet er tenkt som et supplement til ordinær norskundervisning. Koordinator for tilbudet er Klara.

lørdag 8. oktober 2011

Kunngjøringer søndag 9. oktober 2011

 • St. Paul skole minner om at søknadsfristen for elevplass ved skolen fra høsten 2012 er 15. november. Det gjelder opptak til 1. klasse og 8. klasse neste år. 
 • Fredag 21. oktober skal det være en FN-konsert i St. Paul kirke klokken 19.30 til inntekt for Caritas Bergen. Det blir et variert program med nåværende og tidligere elever ved St. Paul skole og kor og musikere fra menigheten. Inngang kr. 50. Messen denne dagen blir feiret klokken 18 og tilbedelsen faller bort. 
 • I dag selger Caritas St. Paul lodd til høstlotteriet etter høymessen kl 11 på kirkekaffen i Krypten og utenfor kirken hvis været tillater det. Pengene går til arbeid i vår menighet.
 • (I høymessen:) Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

tirsdag 4. oktober 2011

FN-konsert i St. Paul fredag 21. oktober

Fredag 21. oktober blir det FN-konsert i St. Paul kirke klokken 19.30: "Vi er et mangfold av språk og nasjoner forenet i èn tro og èn kirke."

Variert program med nåværende og tidligere elever ved St. Paul skole og menighetens kor og musikere.

Inngang kr. 50 til inntekt for Caritas Bergen.

Hjertelig velkommen!

mandag 3. oktober 2011

Katolsk Forum om den nye Bibel-oversettelsen 4. oktober

Konsulent for Det Norske Bibelselskap Gunnar Johnstad kommer til Katolsk Forum 4. oktober for å snakke om ”Bibel 2011: Hva er nytt og hvorfor?”

Katolsk Forum er et samtaleforum om Kirke & Kultur. Ulike typer foredragsholdere blir invitert til å innlede til samtale. Under samtalen deler vi et enkelt måltid mat. Sted: St. Paul skole, personalrommet. Inngang pr. foredrag kr. 30.

Her er resten av høstens program:

”Bibel 2011: Hva er nytt og hvorfor?”
v/ Gunnar Johnstad, konsulent for Det Norske Bibelselskap og førsteamanuensis v/Norsk Lærerakademi (NLA)
Tirsdag 4. oktober kl. 19.45”Inkarnasjonen: Historiens største mysterium”
v/ Henrik von Aachen, diakon i Oslo katolske bispedømme og professor i kunsthistorie, Universitetet i Bergen
Tirsdag 8. november kl. 19.45

 

”Reformasjonen i Norge”
v/Henning Laugerud, førsteamanuensis i kunsthistorie, Universitetet i Bergen
Tirsdag 6. desember kl. 19.45Styre for Katolsk Forum: Thor Chr. Skavlem, Eli Werner, Elizabeth Melly, Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand, Erik Andvik. Kontakt: erik.andvik@katolsk.no

Messeplan for oktober 2011

Klikk på bildet for å lese messeplanen for oktober 2011 i St. Paul menighet.

St. Paul kirke ligger i Nygårdsgaten 3 i Bergen, like ved Grieghallen.

Alle messene er i St. Paul kirke med mindre noe annet er spesifisert.

Marias Minde (forkortet til MM i messeplanen) ligger i Ytre Sandviken i Bergen, og har adresse Nylandsveien 31.