mandag 18. april 2011

Messeplan for Den stille uke og Påsken 2011

Klikk på bildene under for å lese messeplanen for Den stille uke og Påsken 2011 i St. Paul menighet.

Klikk på bildet for å lese messeplanen i St. Paul kirke.
St. Paul kirke ligger i Nygårdsgaten 3 i Bergen, like ved Grieghallen.

Marias Minde ligger i Ytre Sandviken i Bergen, og har adresse Nylandsveien 31.

St. Olavs kapell ligger i Finnesveien 57 på Voss.
Klikk på bildet for å lese messeplanen for Marias Minde og for Voss.

Kunngjøringer søndag 17. april 2011

- Katolsk Forum legger inn et ekstra møte i vårprogrammet, tirsdag den 3. mai kl. 19.45 på Personalrommet på St. Paul Skole. Egil Mogstad og Unn Madsø fra Trondheim holder foredrag om: ”Olav Haraldsson, vår bror”. Inngangspenger kr 30.

- Fra Langfredag vil vi be Novenen til Den Guddommelige Barmhjertighet før hver gudstjeneste og messe. De troende oppfordres til å være med på denne novenen, som forberedelse frem imot saligkåringen av pave Johannes Paul II den 1. mai.

- Påskenattsliturgien begynner i år tidligere enn før, nemlig kl. 22.00.

- Den 1. mai feirer vi en takksigelsesmesse for pave Johannes Paul II.’s saligkåring. Denne messen finner sted i Johanneskirken kl. 14.00. Tidspunktet er blitt forskjøvet til kl. 14.00. Det blir ingen messer i St. Paul kl. 11 eller 15. Messene kl. 9, 18 og 19.30 finner sted som vanlig.

- Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

Velkommen til korhelg med CD-innspilling

Fredag 20. til søndag 22. mai 2011 blir det korhelg for alle barn og ungdommer i St. Paul-korene.

 Korene skal tilbringe helgen på St. Paul skole, der de også skal overnatte.

- Denne helgen skal vi bruke på CD-innspilling til alle korene, så alle bør være der hele helgen. Hvis noen barn vil sove hjemme er det fullt mulig, så lenge de dukker opp tidsnok til programmet dagen etter, forteller dirigent Pernille Agnes Volent.

Prisen for helgen er 150 kroner, som vil gå til mat og rekvisita. Spørsmål kan rettes til dirigent Pernille på mob. 98 46 19 06 og e-post: pernille.volent@gmail.com

fredag 15. april 2011

Vakkert påskespill i kirken

Pieta anno 2011. Den sørgende mor. (Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen)
Tiende klasse ved St. Paul skole imponerte med et gripende påskespill under skolens påskegudstjeneste i dag.

Hvert eneste år setter elevene i tiende klasse ved St. Paul skole opp et påskespill, på sin helt egen måte. Utgangspunktet er selvsagt bibelhistorien, men nøyaktig hvordan elevene velger å legge opp påskespillet er det helt opp til det enkelte kullet å bestemme.

Jesus piskes av romersk soldat.
Virkningsfullt skyggespill
Påskespillet 2011 var et uvanlig vakkert spill, med god flyt og ingen dødpunkter. Et smart og helt nytt trekk ved årets påskespill var det at piskingen av Jesus ble utført som skyggespill. Det var både usedvanlig virkningsfullt og estetisk svært vellykket.

Korsfestelsen.
"Send ut ditt lys"
Påskespillet bar sterkt preg av de mange musikalske talentene blant årets avgangselever. Det hele åpnet med flerstemt korsang av Maurice Greene (1695-1755): Oh, Send out Thy Light, mens Guds lys - lyssatte florlette tøystykker - dalte ned fra vinduene høyt oppe under kirketaket.

Vakker musikk
Mens hanen gol tre ganger sang disiplene John Rutters The Lord Bless You and Keep You. Musikken var generelt en vellykket blanding av kirkelig musikk og velklingende musikk fra populærkulturen, som for eksempel et fiolinstykke fra Halo-spillet og pianostykket A man of moods av Fishel Pusher.

J. S. Bachs Air ble nydelig fremført på klassisk gitar i John Williams' versjon. Etter Jesu begravelse sang to englestemmer på galleriet Pie Jesu, nærmere bestemt Pie Jesu fra Requiem av Andrew Lloyd Webber. Gripende.

340 elever reiste seg og sang "Deg være ære".
Deg være ære
Like gripende var det å etterpå høre 340 barne- og ungdomsstemmer be Fader Vår og synge G.F. Händels evige Deg være ære: "Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt."

Takk til elever og lærere ved St. Paul skole for nok et strålende påskespill!

Händels Theodora oppføres på søndag

Händels vakre oratorium Theodora oppføres for første gang i scenisk versjon i Norge. Få med deg den siste fremføringen i Johanneskirken søndag 17. april (palmesøndag) klokken 20.00.

Klikk på bildet for å lese mer.
- Opera Bergen har klart det igjen. Solistene er veldig gode, koret synger fenomenalt og orkesteret låter tidvis helt barokt - som det skal gjøre, sier St. Pauls organist Amund Dahlen til St. Paul-bloggen.

Tidløs tematikk
Historien starter med at Valens - presidenten av Antiokia - tvinger hele sitt folk til å bli med på tilbedelsen av Jupiter, og de som nekter trues med strenge straffer eller med døden.
Den kristne Theodora motsetter seg dette. Som straff dømmes hun til prostitusjon, en straff som for henne er verre enn døden. Den romerske offiseren Didymus elsker Theodora, og gjør det han kan for å hjelpe henne. For å lese mer om historien og fremføringen, klikk på plakaten.

mandag 11. april 2011

Messeplan for Den stille uke og Påsken 2011

Klikk på bildene under for å lese messeplanen for Den stille uke og Påsken 2011 i St. Paul menighet.

Klikk på bildet for å lese messeplanen i St. Paul kirke.
St. Paul kirke ligger i Nygårdsgaten 3 i Bergen, like ved Grieghallen.

Marias Minde ligger i Ytre Sandviken i Bergen, og har adresse Nylandsveien 31.

St. Olavs kapell ligger i Finnesveien 57 på Voss.
Klikk på bildet for å lese messeplanen for Marias Minde og for Voss.

Kunngjøringer søndag 10.april

- Katolsk Forum inviterer til ny samling på personalrommet på St. Paul skole. Den finner sted tirsdag, 12. april kl. 19.45. Tema er: "Kvinners autoritet i Den Katolske Kirke" v. tidligere ordstyrer i Menighetsrådet, Birgith Kalve. Inngangspenger kr 30.

- Lørdag 16.april vil det vil bli menighetsretrett ved inngangen til den stille uke. Fremmøte kl 10 på personalrommet på skolen. Pater Tien vil holde to meditasjoner over Guds kjærlighet slik vi møter den i lignelsen om den bortkomne sønn. Det vil bli korsvei, sakramental tilbedelse og mulighet til skrifte. Alle er velkommen.

- I anledning Johannes Paul IIs saligkåring vil det være pontifikal takksigelsemesse i Trefoldighetskirken i Oslo søndag 1. mai klokken 13.00. Grunnet begrenset plass legges billettene ut for bestilling på www.katolsk.no onsdag 13. april klokken 12.00. Billettene er gratis, men vil gjelde som adgangstegn.

fredag 8. april 2011

Stor takksigelsesmesse for pave Johannes Paul II i Johanneskirken 1. mai

Søndag 1. mai 2011 saligkåres Johannes Paul II av pave Benedikt XVI i Roma. I den forbindelse inviteres alle troende i St. Paul menighet til takksigelsesmesse i Johanneskirken søndag 1. mai klokken 14.00.

Pave Johannes Paul II (1920-2005)
Denne søndagen blir det ingen messe i St. Paul kirke klokken 11.00 eller klokken 15.00.
 
Velkommen til utstilling om pave Johannes Paul II i Krypten. Utstillingen med tekst og bilder åpnet lørdag 9. april og vil bli stående i Krypten til saligkåringen.

NB: Merk nytt tidspunkt for messen i Johanneskirken: Den blir klokken 14.00, ikke klokken 13.00 som tidligere annonsert.

Olav den Hellige til Katolsk Forum

”Olav Haraldsson: Vår bror” er tittelen på foredraget som Egil Mogstad og Unn Madsø vil holde i St. Paul menighet tirsdag 3. mai klokken 19.45.


Norges skytshelgen slutter aldri å fascinere. Han viser veien til seier gjennom nederlag, og ble gjennom det en inspirasjon til etterfølgelse for kristne - opp gjennom århundrene - til å korsfeste det oppblåste egoet, la hvetekornet få dø, for derigjennom å vinne seier. Som martyr for Kristus er Hellig Olav vår veiviser i dag.

Egil Mogstad er teolog og historiker, lektor ved Trondheim katedralskole og medlem i Olsokkommisjonen. Unn Madsø er leder for Olsokkommisjonen under Norsk katolsk bisperåd, som har som sitt mandat å planlegge og arrangere den årlige nasjonale feiringen av Olsok i Trondheim og Stiklestad.

Mogstad og Madsø vil også fortelle om årets Olsokfeiring som finner sted i Trondheim i slutten av juli. 

Møtet finner sted på personalrommet på St. Paul skole tirsdag 3. mai klokken 19.45. Inngangspenger kr. 30.

torsdag 7. april 2011

Katekesedag lørdag 9. april

St. Thomas Aquinas (1225-1274) - skytshelgen for dominikanerne, for filosofer, teologer, katolske universiteter, kollegier og skoler, studenter og vitenskapsmenn; for kyskhet, renhet og lærdom.
Lørdag 9. april er det igjen tid for katekese, både for førstekommunionsbarn, tweens, bibelklassen og konfirmantene.

Denne dagen skal førstekommunionsbarna øve i kirken. Vi begynner som vanlig med sangøvelse i arenaen på skolen, og avslutter med messe i kirken klokken 14.15 til 15.00. 9. april er barnas siste katekesedag dette semesteret.

Første Hellige Kommunion
Fordeling av hvem som skal motta sin første Hellige Kommunion på hvilken dag (7. eller 8. mai) ble sendt ut i brev tirsdag 5. april. Eventuelle ønsker om bytting av dag kan fortsatt sendes til ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, men vær rask.

Tweens og bibelklassen
Tweens og bibelklassen følger førstekommunionsbarnas semester. Det innebærer at 9. april blir siste katekesedag også for dem dette semesteret.

Konfirmanter
Konfirmantene har sin siste katekesedag 12. mai. Konfirmantene i tiende klasse fermes på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 2. juni, i Johanneskirken av biskop Bernt Eidsvig. Fermingsmessen starter klokken 13.00. Fotograferingen etter messen vil være ferdig cirka klokken 15.00.

Har du noen spørsmål? Kontakt katekeseleder Ragnhild Aadland Høen: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, kontortlf.: 55 21 59 56, mobiltlf. 988 50 488.

mandag 4. april 2011

Skriftemål i fastetiden

Det er skriftemål i St. Paul kirke hver fredag kveld etter messen, under tilbedelsen, fra ca. klokken 19.40 til 20.10 eller så lenge der er folk som skal skrifte. Ellers etter avtale eller i forbindelse med messene; ta kontakt med presten. 

"Den fortapte sønns gjenkomst" (Rembrandt, 1662)
Du finner kontaktinformasjonen til prestene ved å klikke på navnet deres i høyre marg.

Denne informasjonen om skriftemål gjelder hele året, men vi minner om den nå i fastetiden. Kirkens bud sier at katolikker skal skrifte minimum én gang i året. Det anbefales at dersom man kun skrifter én gang i året bør det skje i fastetiden - som en viktig forberedelse til påskehøytiden.

Messeplan for april 2011

Messeplanen for St. Paul menighet i april kan du lese ved å klikke på bildet under.

Alle messene er i St. Paul kirke med mindre det står noe annet. St. Paul kirke ligger i Nygårdsgaten 3, like ved Grieghallen.

MM betyr at messen er på Marias Minde. Marias Minde ligger i Ytre Sandviken, og har adresse Nylandsveien 31.

Kunngjøringer søndag 3. april 2011

Katolsk Forum inviterer til ny samling på personalrommet på St. Paul skole tirsdag 12. april klokken 19.45. Tema er: "Kvinners autoritet i Den Katolske Kirke" ved tidligere ordstyrer i menighetsrådet, Birgith Kalve. Inngangspenger kr 30.