torsdag 27. januar 2011

Bønnedag for kall 2. februar, Kyndelsmesse

Onsdag 2. februar er ”Ordensdag” i vårt bispedømme, det vil si at vi ber spesielt for ordens- og prestekall i Kirken. Kom og bli med!

I 1997 innstiftet Pave Johannes Paul II tradisjonen med å feire ordenskall på denne dagen for Herrens Fremstilling i tempelet – for å rette hele Kirkens oppmerksomhet mot ordenslivet.

I St. Paul feirer vi dette med en dag i stillhet og tilbedelse med bønn for kall.

Kall til å gi alt
Denne feiringen er en åpen invitasjon for oss alle til å fornye vår troskap til Herren og å gi oss selv til Ham, våre tanker, vårt arbeid – alt vi er og alt vi gjør. Vi er alle kalt til hellighet! Dette er også en dag vi ber for dem som har en særlig tjeneste i Kirken.

Preste- og ordenskall
Vi ber om at Kirken ikke må mangle preste- og ordenskall. Vi ber for prester og ordensfolk, at de forblir trofaste og utholdende i sitt kall. Vi ber også for ungdommen at de må være åpne for Herren, lytte til hans inspirasjon og Hans vilje med deres liv – at de må ha mot til å følge Jesus uansett hvilken vei Han måtte be dem om å gå.

Dagens program
09.00: Utstilling av Det hellige sakrament. Rosenkransbønn.
Deretter stille bønn og tilbedelse hele dagen.
14.15: Litani til Den Hellige Ånd og andre bønner ved St. Paul menighets konfirmanter.
18.30: Korøvelse og forberedelse til messe.
19.00: Kyndelsmesse med lysvelsignelse. Messen feires på norsk, selv om det er en onsdag. Etter messen er det mulig å motta Blasiusvelsignelsen.

Blasiusvelsignelsen
Festen for Herrens fremstilling i Templet blir også kalt Kyndelsmesse eller Maria lysmesse. Les en spennende artikkel om denne dagens bakgrunn og tradisjoner i en artikkel på Kateketisk Senters hjemmeside.
I kveldsmessen klokken 19 denne dagen velsignes lysene som skal brukes i kirken gjennom året og vi holder lysprosesjon. Etter messen er det mulig å motta Blasiusvelsignelsen. Les mer om Blasiusvelsignelsen og Den hellige Blasius her på katolsk.no.

torsdag 20. januar 2011

Semesterplan for barne- og ungdomskorene våren 2011

Velkommen til å bli med i barne- og ungdomskorene i St. Paul menighet!
Ta kontakt med dirigent Pernille Agnes Volent dersom det er noe du lurer på: pernille.volent@gmail.com, mob. 984 61 906. Under følger semesterplanen frem til påske.

Øvelsestidene er de samme som før jul:
Hvilket kor?
Alderstrinn
Klokkeslett/sted
Sted
Knøttekor
1.-4. klasse
kl. 16.30-17.30
Krypten
Barnekor
5.-7. klasse
kl. 14.15-15.30
Skolens auditorium
Ungdomskor
8.-10. klasse
Kl. 17.30-19.00
Krypten


Dato
13. januar
Aktivitet
Semesterstart for alle korene
Vanlig øvelse
Hvilke kor
Alle korene
20. januar
Vanlig øvelse
Alle korene
21. januar
Julebord
KUN BARNEKORET
27. januar
Vanlig øvelse
Alle korene
3. februar
Øvelse og forberedelse til synging på søndag
Alle korene
Viktig med oppmøte!
6. februar
SØNDAGSMESSE
Alle må møte opp senest kl. 10.20 på orgelgalleriet
Alle korene
10. februar
Vanlig øvelse
Alle korene
17. februar
Vanlig øvelse
Alle korene
24. februar
Vanlig øvelse
Alle korene
3. mars
VINTERFERIE
Alle korene
10. mars
Vanlig øvelse
Alle korene
17. mars
Øvelse med CD – opptak
Alle korene
24. mars
Vanlig øvelse
Alle korene
31. mars
Øvelse og forberedelse til synging på søndag
Alle korene
ALLE MÅ MØTE
3. april
SØNDAGSMESSE
Alle må møte opp senest kl. 10.20 på orgelgalleriet
Alle korene
7. april
Øvelse med CD – opptak
Alle korene
ALLE MÅ MØTE
14. april
Øvelse med CD – opptak
Alle korene
ALLE MÅ MØTE
21. april
PÅSKEFERIE
Alle

Stor menighetsfest søndag 30. januar

Festen for apostelen Paulus' omvendelse er så viktig for St. Paul menighet at den i år vil bli feiret med en skikkelig menighetsfest.

Gymsalen er alltid full under menighetsfestene i St. Paul.
Etter høymessen søndag 30. januar blir det en stor fest for hele menigheten i gymsalen på St. Paul skole.

Hjertelig velkommen!

I tillegg blir det selvsagt messe på selve omvendelsesdagen, tirsdag den 25. januar. Denne messen feires klokken 19.00 på kvelden. For å se hele messeplanen for januar, klikk her.

onsdag 19. januar 2011

Svært godt besøkt bønnegudstjeneste

Kirken på Marias Minde var fullsatt da Biskopshavn menighet fra Den norske kirke og St. Paul menighet sammen inviterte til økumenisk bønnegudstjeneste onsdag 19. januar.

Gudstjenesten var en del av den internasjonale "Bønneuken for kristen enhet". Etter bønnegudstjenesten inviterte søstrene til kirkekaffe i et fullsatt refektorium, der alle ble solid traktert med kaffe og kaker.

Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen
Apostlenes lære
Under selve bønnegudstjenesten var både St. Paul menighets sogneprest Dom Alois Brodersen og Biskopshavns sogneprest Bjørn Nygaard begge to liturger. Nygaard talte over prekenteksten fra Apostlenes Gjerninger 2, 42-47, med spesiell vekt på vers 42 som er tema for årets internasjonale bønneuke: "Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene." 

Bønn om kristen enhet
Under bønnene ba forsamlingen Gud om å "gjenopprette enheten mellom alle som bekjenner troen på din Sønn, Jesus Kristus, som Herre og frelser for alle mennesker. Hør oss, Gud, og ha miskunn med oss alle. Hjelp oss som er så svake og styrk oss med din Hellige Ånd. Send ut din Ånd og gjør oss til ett. Lukk opp våre ører og hjerter så vi kan høre når ordet ditt blir forkynt, og hjelp oss til å leve i ordet ditt med troskap i alt vi gjør og sier, så navnet ditt kan få ære og riket ditt kan vokse. Vi ber deg, du hellige Treenige, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Amen."

Materialet til Bønneuken for kristen enhet utgis i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd. Bønneuken feiret 100 år i 2008. Du kan lese mer om bønneukens historie her.

tirsdag 18. januar 2011

Økumenisk bønnegudstjeneste på Marias Minde

Onsdag 19. januar klokken 19.00 blir det økumenisk bønnegudstjeneste på Marias Minde, i samarbeid mellom  Biskopshavn menighet fra Den norske kirke og St. Paul menighet.

Gudstjenesten er en del av den internasjonale "Bønneuken for kristen enhet". Etter bønnegudstjenesten inviterer søstrene til kirkekaffe.

Marias Minde ligger i Ytre Sandviken, og har adresse Nylandsveien 31. Velkommen!

onsdag 12. januar 2011

Nyttårskonsert i St. Paul kirke søndag kveld

Søndag 16. januar synger 2000 sangere i ni kirker til inntekt for flomofrene i Pakistan.

Klikk på bildet for å se en større plakatversjon.
I St. Paul kirke blir det konsert klokken 20.00 søndag kveld den 16. januar. Her deltar hele åtte kor: Bergen Kammerkor, Fana Mannskor, Follesø Mannskor, Os Kammerkor, Os Mannskor, Sola Fide, vokalgruppen YR og St. Paul menighets engelske kor.

Inntektene fra kollekten går til UNICEF, øremerket flomofrene i Pakistan.

tirsdag 11. januar 2011

Åpen kirkekaffe i Birgittakjelleren

Etter kveldsmessen tirsdager er det åpen kirkekaffe i Birgittakjelleren annenhver uke.

Datoene for våren 2011 er: 11. og 25. januar, 8. og 22. februar, 8. og 22. mars, 5. og 26. april og 10. og 24. mai. Månedens messekalender ligger på menighetens hjemmeside, klikk på kalender.

Kom innom hvis du er ny i menigheten, har lyst til å bli kjent med flere i St. Paul, eller bare ønsker å prate litt etter kveldsmessen (som starter klokken 19.00). Det er lett bevertning: Kaffe, te og litt å spise.

Kontaktpersoner i Caritas Bergen: Øystein Hopen (koordinator) og Kari Berle 993 70 202.

Vel møtt alle!

mandag 10. januar 2011

Katolsk Forum tirsdag 18. januar

Neste tirsdag blir det Katolsk Forum på personalrommet på St. Paul skole kl. 19.45.

Professor Bernt Oftestad ved Menighetsfakultetet kommer fra Oslo for å holde foredraget "Hvorfor jeg ble og forblir katolikk" tirsdag 18. januar 2011.
Katolsk Forum er et samtaleforum om Kirke & Kultur. Ulike typer foredragsholdere blir invitert til å innlede til samtale. Under samtalen deler vi et enkelt måltid mat. Vi ønsker stor variasjon i tema, og håper dette gjenspeiler seg i vårens program.

Sted: St. Paul skole, personalrommet. Inngang pr. foredrag kr. 30

Katolsk Forum - Program for våren 2011: 

Hvorfor jeg ble og forblir katolikk
v/ Professor Bernt Oftestad
Tirsdag 18. januar kl. 19.45

Katolsk menneskesyn 
v/ p. Rolf Bowitz, sogneprest i St. Svithun menighet 
Tirsdag 15. februar kl. 19.45

Kristus som ursakrament. Hva betyr sakramentene for en katolikk?
v/ Msgr. Torbjørn Olsen
Tirsdag 15. mars kl. 19.45

Kvinners autoritet i Den katolske kirke
v/ Birgith Elisabeth Kalve, tidligere menighetsrådsleder i St. Paul
Tirsdag 12. april kl. 19.45

Kontaktpersoner for Katolsk Forum:
Thor Christian Skavlem, Eli Werner, Elizabeth Melly, Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand og
Erik Andvik: erik_andvik@sil.org

mandag 3. januar 2011

Familiedag i St. Paul menighet lørdag 8. januar

De hellige tre konger kommer til juletrefesten. Kommer du? 
(Utsnitt av Gentile da Fabrianos maleri Hellige tre kongers tilbedelse, 1423.)
Velkommen til stor familiedag med Hellig tre kongers-fest i St. Paul menighet lørdag 8. januar 2011.

Alle barnefamilier ønskes velkommen til familiedag i menigheten med lek og familiekor, felles middag og feiring av Hellig tre kongers-festen. Vi fortsetter feiringen neste dag med å synge på høymessen kl. 11.00 søndag 9.januar.
Noen familier har store barn i katekese kl. 11-15 lørdagen. Disse barna blir med i programmet kl. 15.00.

Her er programmet for dagen:

Kl 11.30: Bli kjent! Vi møtes i 4. etasje på St. Paul skole.
Kl 12.00: Vi ber Angelus og spiser felles lunsj. Alle har med et pålegg. Brød og drikke blir servert.
Kl 13.00: Familiekorøvelse for foreldre og de minste barna.
Kl 14.00: Verksted og lekepause. Vi lager stjerner til stjernesangerne og leker sammen. Frukt, kjeks og kaffepause underveis.
Kl 15.00: Middag: Vårruller, salat og hotdog. Vi ønsker de store barna fra katekesen velkommen. 
Kl 16.00: Juletrefest. Vi spiser opp resten av julekakene vi har med hjemmefra, går rundt juletreet og får besøk fra Østerland…
Kl 17.30: Familiekorøvelse til messen (Nå er de store barna også med i koret.)
kl 18.00: Vi avslutter programmet med messe der familiekoret synger - en liten generalprøve til søndagsmessen.
Søndag 9. januar kl. 11.00 synger familiekoret under høymessen. Herrens Åpenbaring/Epifani feires denne dagen.

Påmelding innen torsdag 6. januar til menighetskontoret tlf: 55215950, eller til Sunniva Vang Kristiansen tlf 55 21 59 56 / 45 61 81 07.

Ta med:
· Et pålegg til felles lunsj
· Julekaker hjemmefra (det som er igjen).
· Godt humør og sangstemme... Syng med den stemmen du har!

Fullt program til helgen

Til helgen blir det hektisk aktivitet i barne- og ungdomsarbeidet i St. Paul menighet.

Fredag 7.-søndag 9. januar skal tiendeklassingene på konfirmantleir på leirstedet Fjell-ly. Oppmøtested: Nonneseter terminal (bak Bystasjonen) kl. 16.30.  

Lørdag 8. januar skal niendeklassekonfirmantene og 101 barn ha katekese på St. Paul skole, klokken 11.00-15.00. Barna starter som vanlig med sangstund kl. 11.00, og avslutter dagen med messe kl. 14.15. Konfirmantene har messe kl. 12.00.

Lørdag 8. januar blir det også en stor familiedag med Hellig tre kongers-fest i menigheten. Se egen sak om denne.

Søndag 9. januar blir det som vanlig søndagsskole (Evangelieforklaring for barn/Ordets liturgi for barn) under høymessen kl. 11.00. I tillegg vil familiekoret fra familiedagen delta under høymessen.