mandag 28. november 2011

Kunngjøringer søndag 27. november 2011

St. Paul menighet tente adventslyset på Fløien også i 2010.
 • I dag deltar St. Paul menighet ved lystenningen på utsiktsplatået på Fløien. Cecilakoret synger advents- og julesanger i inngangshallen til Fløibanen fra kl 12.15 til 12.45. Sogneprest Dom Alois holder en kort andakt kl 13. Etterpå er det kirkekaffe i Fløirestauranten.
 • Tirsdag 29.november kl. 18 til 20 er det obligatorisk brannvernkurs for alle frivillige og ansatte som bruker lokaler i St Paul menighet. Oppmøtet er på personalrommet på skolen. Merk deg datoen og tidspunktet, og møt opp!
 • Det skal være barnehelg for barn fra 3. til 7. klasse på St. Paul skole 2. – 4. desember. Påmelding og deltakeravgift, kr. 250, leveres til menighetskontoret. 
 • Det er viktig at katolikker registrerer seg som medlem i menigheten. Dersom dere ikke er registrert eller kjenner noen som ikke er det, ligger det registreringsskjemaer på flere språk bak i kirken. Utfylte skjemaer kan leveres til presten etter messen eller på menighetskontoret. 
 • Neste lørdag, den 3. desember kl. 18.00 blir det igjen ”Musikk i messen”. St. Paul mannskor under ledelse av vår organist Amund Dahlen, vil synge Messe i G-dur av Charles Gounod
 • Tirsdag 6. desember kl. 19.45, skal det igjen være Katolsk Forum på Personalrommet på St. Paul skole v/førsteamanuensis i Kunsthistorie Henning Laugerud. Tema: Reformasjonen i Norge. Inngangspenger kr 30.  
 • Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

lørdag 26. november 2011

Morgenmesser i advent

Hver onsdag morgen i advent feirer vi såkalte "Rorate-messer" i St. Paul kirke klokken 7.50

Messen feires i den mørke kirken, og er en fin og stemningsfull måte å forberede seg til jul på. Før daggry, i skinnet fra tente lys, holder kirken vake og bønn i forventning om Frelseren som skal komme. Messen varer i omlag en halv time. Vi håper at mange kommer til å delta, også av studenter og skolens elever.

Å feire Rorate-messe er en katolsk tradisjon i advent. Navnet kommer fra inngangsverset fra 4. søndag i advent. Teksten fra Profeten Jesajas bok 45,8 lyder "Rorate Cæli desuper, et nubes pluant iustum". Oversatt til norsk blir det omtrent "Himler, send dugg fra det høye, la den rettferdige komme som regn fra skyen".

lørdag 19. november 2011

Kunngjøringer søndag 20. november 2011

 • Fredag 25. november skal det være ungdomsmesse i St. Paul kirke kl. 19.00. Det er en messe forberedt av ungdom og der ungdommen deltar under messen med sang og spill, tilbedelse og bønner. Vi møtes i arenaen på St. Paul skole klokken 15.30 for å forberede messen, og samles i kantinen etter messen for mat og underholdning. Du er hjertelig velkommen! For mer informasjon, ta kontakt med Eirik Sukke etter messen. 
 • Søndag 27. november deltar St. Paul menighet ved lystenningen på utsiktsplatået på Fløien. Ceciliakoret synger advents- og julesanger i inngangshallen til Fløibanen fra kl 12.15 til 12.45. Sogneprest Dom Alois holder en kort andakt klokken 13. Etterpå er det kirkekaffe i Fløirestauranten.
 • Tirsdag 29.november kl.18 til 20 er det obligatorisk brannvernkurs for alle frivillige og ansatte som bruker lokaler i St Paul menighet. Oppmøtet er på personalrommet på skolen. Merk deg datoen og tidspunktet, og møt opp! 
 • Det skal være barnehelg for barn fra 3. til 7. klasse på St. Paul skole 2. – 4. desember. Påmelding og deltakeravgift, kr. 250, leveres til menighetskontoret. 
 • Etter høymessen er alle hjertelig velkommen i krypten til kirkekaffe. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

tirsdag 8. november 2011

Utdeling av barnebibel til alle fireåringer i menigheten

Denne katolske barnebibelen fra St. Olav Forlag blir gitt til alle fireåringer som kommer i barnemessen 27. november.
Kjære deg som er fire år, eller som fyller fire år dette året: Velkommen til St. Paul kirke søndag 27. november klokken 11.00. Vi vil gjerne få gi deg en gave!

Du og familien din er hjertelig velkommen til barnemesse klokken 11.00 i St. Paul kirke den første søndagen i advent, 27. november. Denne søndagen er alle fireåringer spesielt invitert, og vi vil gjerne gi deg en liten gave fra menigheten. Det er en barnebibel som skal være din egen.

Etter messen er det kirkekaffe i kantinen på skolen. Der serverer vi kaker, saft og kaffe til alle fireåringene og familiene deres. Håper vi sees!
Mange hilsener fra menigheten din

Påmelding: Det er fint om dere sender en e-post eller ringer for å melde dere på, til Sunniva Vang Kristiansen:
sunniva.vang.kristiansen@katolsk.no, tlf. 55 21 59 56, mob. 45 61 81 07

St. Paul gymnas med egne nettsider

screenshop gymnassider 

Det planlagte St. Paul gymnas har nå fått egne nettsider

Her kan man lese om status for arbeidet med gymaset, som starter opp høsten 2012. Da vil man ta inn 50 elever på VG1 i foreløpige lokaler, mens den staselige eiendommen på Florida blir ombygget til skoleformål.

Mange av elevene i årets 10. klasse på St. Paul skole har allerede sagt at de ønsker å begynne på gymnaset, men det er åpent for elever fra hele landet. Søknadsfrist er 1. mars 2012. Det er viktig at interesserte overholder denne.

mandag 7. november 2011

Messeplan for november 2011


Klikk på bildet for å lese messeplanen for november 2011 i St. Paul menighet.

St. Paul kirke ligger i Nygårdsgaten 3 i Bergen, like ved Grieghallen. Alle messene er i St. Paul kirke med mindre noe annet er spesifisert.

Marias Minde (forkortet til MM i messeplanen) ligger i Ytre Sandviken i Bergen, og har adresse Nylandsveien 31.

Katolsk Forum om inkarnasjonen tirsdag 8. november

Professor og diakon Henrik von Achen kommer til Katolsk Forum tirsdag 8. november for å snakke om ”Inkarnasjonen: Historiens største mysterium”.

Katolsk Forum er et samtaleforum om Kirke & Kultur. Ulike typer foredragsholdere blir invitert til å innlede til samtale. Under samtalen deler vi et enkelt måltid mat. Sted: St. Paul skole, personalrommet. Inngang pr. foredrag kr. 30. 

”Inkarnasjonen: Historiens største mysterium”
v/ Henrik von Aachen, diakon i St. Paul menighet og professor i kunsthistorie, Universitetet i Bergen
Tirsdag 8. november kl. 19.45

 

Etter von Achens foredrag gjenstår kun ett Katolsk Forum dette semesteret:
”Reformasjonen i Norge”
v/Henning Laugerud, førsteamanuensis i kunsthistorie, Universitetet i Bergen
Tirsdag 6. desember kl. 19.45Styre for Katolsk Forum: Thor Chr. Skavlem, Eli Werner, Elizabeth Melly, Reidun Jofrid Bødal Kleppestrand, Erik Andvik. Kontakt: erik.andvik@katolsk.no

Kunngjøringer søndag 6. november

 • Katolsk Forum inviterer til samling på St. Paul skoles personalrom, tirsdag 8. november kl 19.45, Professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen og Diakon i vår menighet, Henrik von Achen.
  Tema er: Inkarnasjonen, historiens største mysterium
  Inngangspenger kr. 30,- 
 • St. Paul skole minner om at søknadsfristen for elevplass ved skolen fra høsten 2012 er 15. november. Det gjelder opptak til 1. klasse og 8. klasse neste år.
 • Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

torsdag 3. november 2011

Snart søknadsfrist ved St. Paul skole

St. Paul skoles søknadsfrist for neste skoleår - 15. november - nærmer seg. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne på St. Paul skole sender søknad om opptak snarest
 
Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever dersom det blir ledig plass ved at noen slutter.

Skolen har èn klasse på hvert trinn i barneskolen. Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser. Skolen tilbyr derfor plass til ytterligere 25-26 elever fra og med 8. klasse.
Barn som er registrert i St. Paul menighet eller som har søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at de ikke lenger kan garantere plass til alle som er prioritert. Forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen - 15. november - overholdes.

Les mer på skolens hjemmeside: http://www.stpaul.no/filer/satser.htm