torsdag 29. september 2011

Dom Benedict Michael Riede prestevies 29. september

Torsdag den 29. september, på festen for de hellige erkeengler, prestevier biskop Bernt Eidsvig Dom Benedict Michael Riede

Ordinasjonsmessen er klokken 18 i augustinerkorherrenes klosterkirke i Klosterneuburg, Østerrike. Siden 1. april har Dom Benedikt gjort diakontjeneste her i St. Paul menighet, hvor han tilhører augustinerkorherrenes kommunitet i Parkveien
Vi gratulerer!

tirsdag 27. september 2011

Velkommen til filmklubb i St. Paul

I høst vil St. Paul menighet realisere en ide vi har drømt om lenge: Å lage en filmklubb for deg som går på videregående skole. Første film ut er Good Will Hunting torsdag 29. september.

- Tanken er å møtes én gang i måneden for å se gode filmer sammen, med god tid til samtale etter filmen. Vi vil vise alle typer kvalitetsfilmer som tar opp tema som opptar unge, forteller Eirik Sukke og Ståle Kristiansen.

De to mener at gode filmer alltid taler for seg selv, og ikke skal analyseres for mye.
- Samtidig håper vi at samtalene og diskusjonene kan lære oss mer om hvordan vi kan se (film), sier Eirik og Ståle.

Good Will Hunting
Høstens første film - Good Will Hunting - handler om en ung mann som er helten i vennegjengen, men som samtidig jobber hardt med store spørsmål inni seg. Gjennom møtet med en jente han faller for og gjennom samtaler med en voksen veileder, kommer disse spørsmålene til overflaten og stiller ham overfor viktige valg. Deretter står en kjent science fiction-film på plakaten - Matrix - og til sist en film som har fått ny aktualitet etter 22. juli: The Believer.

Høstens program blir dermed:
Torsdag 29. september: Good Will Hunting
Torsdag 3. november: The Matrix
Torsdag 8. desember: The Believer

- Vi møtes kl 18.30 i auditoriet på skolen og er ferdig ca 21.30, avhengig av lengden på filmene. Håper du kommer!

onsdag 21. september 2011

Ungdomsmesse i St. Paul kirke

En gang i måneden arrangerer St. Paul menighet ungdomsmesse. Messen er beregnet for deg som er ungdom, og første ungdomsmesse i høst er fredag 23. september. Du kan selv være med på å forberede messen.

SÅ hva er en ungdomsmesse?
Messen er Den Katolske Kirkes viktigste feiring av Guds mysterier, nemlig at Han ble menneske som oss, og døde og oppsto for vår frelses skyld. Det er det mest sentrale i vår tro. Under messen deltar vi i Jesu liv ved å høre Guds ord, be, tilbe, synge og størst av alt, å bli ett med Han når vi mottar hans legeme og blod under kommunionen. Messens form kan være litt forskjellig, men hensikten med alle katolske messer er den samme.

Ungdomsmesse betyr at messen er for ungdom. DU, som den du er, kan være med å planlegge hvilke sanger og bønner og tekster som skal leses under messen. Det er veldig viktig at nettopp DU får mulighet til å være med å uttrykke dine bønner, dine sangønsker og finne din måte å komme nærmere Gud på og uttrykke din tro på.

Vi tenker å ha et band som spiller under messen, et forsangerkor, noen som kan lese bønner og noen som kan lese tekster. I tillegg trenger vi noen som kan forberede underholdning og mat til etter messen. Da samles vi i kantinen på skolen for mat og moro! :) Vi bruker søndagens tekster, slik at ungdomsmessen teller som en søndagsmesse for konfirmanter.

Første ungdomsmesse er fredag 23. september. Vi møtes i arenaen på St. Paul skole.

Vennlig hilsen
Eirik Sukke
Ungdomsarbeider i St. Paul menighet
esukke@hotmail.com

Program
15:30 Forberedelse (til messen, mat og underholdning etterpå)
19:00 Messe.
20:00 Mat og Moro i kantinen.

Du er hjertelig velkommen!!

torsdag 15. september 2011

Velkommen til St. Pauls ungdomsteater

St. Paul menighet inviterer deg som går i 7.-10. klasse til å bli med i en helt ny teatergruppe i St. Paul kirke.

Fra påskespillet i kirken påsken 2011.
- Prosjektet går ut på at vi møtes i St. Paul menighet én torsdag i måneden for å lage et teaterstykke med sang og musikk. Målet er at vi skal sette opp stykket i kirken til våren, forteller teaterleder Eirik Sukke.

Gud og helgener? Helter, tapere?
Du kan være med enten i skuespillergruppa, bandet, forfattergruppa eller scenegruppa. Dette er kun et forslag til grupper, det kan være det blir flere å velge mellom. 
- Så hva skal stykket handle om? Gud? Helgener? Helter, tapere? Berømmelse? Forelskelse? Hat? Vennskap? Fiendskap? Krig? Fred? Komedie eller tragedie? Vel, det skal vi finne ut av sammen! sier teaterleder Sunniva Vang Kristiansen.

Forskjellige grupper
  • Forfattere: Dere skal skrive stykket, med fortellingen, rollefigurene, dialogene osv.
  • Band: Dere skal komponere musikken, spille og øve og jobbe tett med forfatterne.
  • Skuespillerne: Dere skal jobbe med de ulike rollefigurene, lage karakterene, øve på ulike former for drama og lære ulike skuespillerteknikker.
  • Scenegruppa: Dere skal jobb med det visuelle, altså hvordan scenen skal se ut. Dere skal ha ansvar for lys og lyd, for kostymer og rekvisitter.

- Dette er bare et foreløpig forslag. Vi tilpasser etter hvor mange vi blir og hva vi trenger, forklarer Eirik.

Første samling er torsdag 22. september kl. 18.00-21.00. Det koster 250 kroner å være med. Hjertelig velkommen!

Har du noen spørsmål er det bare til å ta kontakt med lederne:
Sunniva Vang Kristiansen, mob. 45 61 81 07
Eirik Sukke, mob. 99 22 77 20

Katekese skoleåret 2011-2012

"Dine ord gir lys når de åpner seg" Salme 119,30
Benytt deg av St. Paul menighets katekesetilbud til barn og unge.

EVANGELIEFORKLARING
Det er evangelieforklaring/søndagsskole for barn under hver søndagsmesse kl. 11. Barna går ut av kirken like før evangelielesningen og kommer tilbake før kommunionen.

FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Vi innbyr alle barn født i 2003 til ca ett års forberedelse til sin første Hellige Kommunion. Foreldremøte med påmelding/innskrivning og informasjon fant sted søndag 28. august etter høymessen. Undervisning er en lørdag i måneden, kl. 11.00-15.00. Første undervisningsdato er 17. sept. Er du for sen med påmeldingen? Send en e-post til kateket erik.andvik@katolsk.no.
Undervisningsdatoene for hele året er som følger: 17.sept, 22. okt., 19.nov., 10. des., 14. jan., 18.feb., 17. mars, 14. apr.
Barna mottar sin første Hellige Kommunion lørdag 28. april og søndag 29. april (gruppen må deles i to fordi det er så mange barn).

TWEENS-GRUPPEN
Dette er for deg som har mottatt din første Hellige Kommunion og som går i 4.-6. klasse. Undervisning/katekese samme lørdag i måneden og samme tidspunkt som 1. kommunionsundervisningen (se over). I Tweens-gruppen kan du treffe andre katolikker og lære mer om Jesus og hva det vil si å være en katolsk kristen. Vi tar for oss fortellinger fra Bibelen og dramatiserer dem, vi lager julespill, vi er med på Adventsaksjonen og noen ganger lager vi noe sammen. I tillegg synger vi og spiser sammen. Vi starter dagen med å synge i arenaen sammen med alle de andre som er til katekese den dagen. Så avslutter vi dagen med å feire messe i kirken sammen med alle de andre som er til katekese den dagen. Ta med skrivesaker pluss mat og drikke til spisepausen. Tweens ledes av Romina Salazar (30 år) som er utdannet lærer. Hvis du ikke har mottatt et påmeldingsskjema i posten, kan du bare møte opp direkte til Tweens og melde deg på der.

ST. PAULS UNGDOMSTEATER
St. Paul menighet inviterer deg som går i 7.-10. klasse til å bli med i en helt ny teatergruppe i St. Paul kirke.
- Prosjektet går ut på at vi møtes i St. Paul menighet én torsdag i måneden for å lage et teaterstykke med sang og musikk. Målet er at vi skal sette opp stykket i kirken til våren, forteller teaterlederne Eirik Sukke og Sunniva Vang Kristiansen. Les mer her.

FERMINGENS SAKRAMENT
Orienteringsmøter m/påmelding til FERMINGENS SAKRAMENT fant sted før sommeren. Det er fortsatt mulig å melde seg på ved å kontakte vikarierende katekeseleder Erik Andvik: erik.andvik@katolsk.no, kontortlf.: 55 21 59 56, mob. 45 47 60 56.

Elever fra St. Paul skole har undervisning annenhver onsdag kl. 13.15-15.00.
Undervisningen for de som ikke går på St Paul skole (både 9. og 10. klasse) vil i 2001/2012 være på følgende lørdager kl. 11-15:
27. aug, 17. sep, 22. okt, 19. nov, 10. des, 14. jan, 18. feb, 17. mar, 14. apr, 12. mai

KONFIRMANTLEIR for alle 9.-klassinger: 7.-9. okt. på Skjergardsheimen i Øygarden.

onsdag 7. september 2011

Messeplan for september 2011

Klikk på bildet under for å lese messeplanen for september 2011 i St. Paul menighet.

St. Paul kirke ligger i Nygårdsgaten 3 i Bergen, like ved Grieghallen.

Alle messene er i St. Paul kirke med mindre noe annet er spesifisert.

Marias Minde (forkortet til MM i messeplanen) ligger i Ytre Sandviken i Bergen, og har adresse Nylandsveien 31.

fredag 2. september 2011

Stor Sta. Sunniva-prosesjon og utstillingsopning onsdag 7. september

“ I 1170 vart denne høgborne Guds brud flytt med fagnad og fagre jartegner til Bjørgvin.”
Bymuseet i Bergen ynskjer velkomen til prosesjon og opning av utstillinga “Sankta Sunniva og det heilage skrinet” onsdag 7. september. Sokneprest Dom Alois Brodersen og elevar frå St. Paul skole vil delta.

Den 7. september 1170 var ein stor festdag i Bergen. Då kom skrinet med Den heilage Sunniva frå Selja i Nordfjord, og det vart motteke i høgtideleg prosesjon. Seinare vart 7. september feira som minnedag for denne translasjonen eller overføringa. Sta. Sunniva var vernehelgen for Bergen by og Bergen bispedøme i mellomalderen. Skrinet stod i Kristkyrkja, domkyrkja som låg på det noverande Bergenhus.

Program 7. september 2011:
Kl. 12.40 Oppmøte: Piren ved Zachariasbryggen.

Kl. 12.50 Kyrkjeklokkene i Korskirken og Nykirken ringjer.

Kl. 13.00 Ein kopi av skrinet kjem til Zachariasbryggen, overlevering frå Selje til Bergen. I seremonien/prosesjonen deltek ordførar i Selje kommune, Gunn Helgesen, varaordførar i Bergen kommune, Trude Drevland, luthersk biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, Domkirkens jentekor og Biskopshavn barne og ungdomskor, Kongshirden 1260, elevar frå St.Paul skole, sokneprest i St. Paul menighet, Dom Alois Brodersen m.fl.

Kl. 13.15 Avgang prosesjon mot Kristkyrkjetomta/Bergenhus festning.

Kl. 13.30 Kort seremoni på Kristkyrkjetomta.

Kl. 14.00 Opning “Sankta Sunniva og det heilage skrinet” på Bryggens Museum v/ varaordførar i Bergen kommune Trude Drevland og ordførar i Selje kommune, Gunn Helgesen.

Utstillinga er eit samarbeid mellom Bymuseet i Bergen, Bergen Museum, Senter for middelalderstudier og fleire andre aktørar, mellom dei Selje kommune, Bergen kommune, Bjørgvin bispedøme og St. Paul menighet, Bergen.

Sjå meir informasjon om utstillinga på Bymuseet si heimeside: www.bymuseet.no/?vis=875
Les meir om Sta. Sunniva på Oslo katolske bispedøme si heimeside.

Kunngjøringer søndag 4. september

  • Neste Katolsk Forum blir kommende tirsdag 6. september kl. 19.45, som vanlig på personalrommet på St Paul skole. Gjermund Høgh skal holde foredrag over følgende tema: «Katolsk Gymnas. Visjoner og realisme.»
  • St. Paul Caritas inviterer alle som liker håndarbeid til nystartet håndarbeidsgruppe hver torsdag kl 17-19 i Birgittakjelleren. Vi lager ting som skal selges eller loddes ut til et godt formål.
  • Mandag 5. september feires messe for den salige Moder Teresa i kirken kl 19. Etterpå er det kirkekaffe i krypten. Søstrene ønsker alle velkommen.
  • I dag er det også kirkekaffe i krypten etter messen. Alle er hjertelig velkommen.

Messe for Mor Teresa

Mandag 5. september feires messe for den salige Moder Teresa i kirken klokken 19.00. Etter messen er det kirkekaffe i krypten. 

- Vi ønsker alle varmt velkommen til både messen og kirkekaffen etterpå, sier priorinne sr. Kefas i Missionairies of Charity ("Mor Teresa-søstrene" på folkemunne).

Du kan lese mer om Mor Teresa på www.katolsk.no.

Nystartet håndarbeidsgruppe

St. Paul Caritas inviterer alle som liker håndarbeid til nystartet håndarbeidsgruppe hver torsdag kl 17-19 i Birgittakjelleren. 

- Vi lager ting som skal selges eller loddes ut til et godt formål. Ta med en venn eller venninne og kom, oppfordrer Kari Berle i St. Paul Caritas.

torsdag 1. september 2011

Høstprogrammet for St. Pauls studentgruppe

St. Pauls studentlag Fides møtes vanligvis søndager etter den engelske kveldsmessen. Førstkommende søndag blir det litt omrokkeringer. Møt opp utenfor St. Paul kirke søndag 4. september klokken 15.00 og bli med på tur opp Fløien!

Høstens program i Fides er nå rimelig klart.
- Vi pleier å møtes etter den engelske messen som starter klokken 18.00. Noen søndager har vi holdt åpne i programmet slik at folk kan komme med innspill underveis. På høstens første møte i august satte vi oppmøterekord. forteller Kajetan Maria Bocek, leder i Fides.

Og her er høstprogrammet 2011:
September: 4. Hike up Fløien, 11. Dinner at Peppes Pizza, 18. (Kept open), 25. Movie night – everyone bring food

October: 2. (Kept open), 9. (Fall break?), 16. Talk/discussion: JPII’s Theology of the Body, 23. Ice skating 30. Dance lesson (salsa!)

November: 4-6. Weekend away/Cabin trip, 13. (Kept open), 20. Quiz night, 27. (Kept open)

December: 4. (Kept open), 11. Concluding Mass and Christmas dinner


Annenhver onsdag - første gang 7. september - blir det dessuten tilbedelse klokken 20.00-20.45 (NB, nytt klokkeslett), enten i kirken eller i det lille kapellet. Mer informasjon kommer på Facebook. Meld deg inn i Facebook-gruppen
"Fides - Catholic Student Group Bergen" for å holde deg kontinuerlig oppdatert. Facebook-gruppen er engelskspråklig.

Kveldskirkekaffe tirsdager

Foto: Andreas Solberg
Etter kveldsmessen tirsdager er det åpen kirkekaffe i Birgittakjelleren hver uke.

- I vår hadde vi kirkekaffe annenhver tirsdag, men fra i høst av arrangerer vi det altså hver eneste tirsdag, med unntak av de tirsdagene det er Katolsk Forum. Siste gang før jul blir 13. desember. Velkommen! sier Caritas-koordinator Øystein Bildt.

Kom innom hvis du er ny i menigheten, har lyst til å bli kjent med flere i St. Paul, eller bare ønsker å prate litt etter kveldsmessen. Messen starter klokken 19.00.

Kontaktpersoner i Caritas Bergen: Øystein Bildt (koordinator) og Kari Berle 993 70 202.

Vel møtt alle!

Økumenisk gudsteneste 11. september

Sundag 11. september kl 11.00 blir det økumenisk gudsteneste på Kristkyrkjetomta på Bergenhus. Gudstenesta er ein del av markeringa av 750-årsjubileet til Håkonshallen og markeringa av den nyåpna utstillinga "Sankta Sunniva og det heilage skrinet" på Bryggens Museum.

Frå gudsteneste på Kristkyrkjetomta i 2010. Foto: Karen Knudsen
Gudstenesta vert leia av den lutherske biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Dessutan medverkar Dom Alois Brodersen frå St. Paul menighet. Prestar og songarar frå Bergen domkirke menighet og musikarar frå Forsvarets musikkorps Vestlandet deltek og i gudstenesta.

Vel møtt!

Sankta Sunniva og det heilage skrinet
Utstilling på Bryggens Museum - opnar onsdag 7. sept. 2011. Den lutherske biskopen i Bjørgvin, Bergen Domkirke menighet og sokneprest Alois Brodersen i St. Paul katolske menighet samarbeidar med Bymuseet, Bergen Museum og Selje kommune om opninga. Elevar frå St. Paul vil også delta.

Ein kopi av Sunniva-skrinet (les om skrinet på NRK sitt fylkesleksikon) vert sendt frå Selje mandag 5. september og kjem sjøvegen via Kinn til Bergen 7. september. Ein prosesjon av geistlege kjem frå Korskirken mot Zachariasbryggen, der følget møter båten frå Selje.

Kl. 13.00 vil biskopen og hans følgje ta imot Sunniva-skrinet. Kyrkjeklokkene i byen vil ringe for å markere denne historisk-kyrkjelege hendinga.

Prosesjonen ber så skrinet gjennom byen til Kristkyrkjetomta, der det vil bli sunge, lest heilage tekstar og bede - før prosesjonen går vidare til Bryggens Museum der utstillinga opnar kl. 14.00.

Sunniva-utstillinga skal stå i eitt år.

Les meir om prosesjonen og utstillinga her på St. Paul-bloggen.