mandag 15. november 2010

Konfirmasjonsforberedelse 2010-2011

Konfirmasjonsforberedelsene i Den katolske kirke i Norge går over to år. Du starter på høsten i niende klasse, og fermes på våren i tiende klasse.

Elever fra St. Paul skole har undervisning annenhver onsdag kl. 13.15. Undervisningen for de som ikke går på St Paul skole (både 9. og 10. klasse) er kl. 11.00-15.00 på følgende lørdager skoleåret 2010-2011: 11. september, 2. oktober, 6. november, 4. desember, 8. januar, 12. februar, 12. mars, 9. april og 14. mai. 

10.-klassingene fermes av biskop Bernt Eidsvig i Johanneskirken kl. 13.00 på Kristi Himmelfartsdag, det vil si torsdag 2. juni 2011.

Konfirmantleir for alle 9.-klassinger var 10.-12. september på Mjølfjell Fjellstove. 10.-klassingene skal på konfirmantleir ("Origo") på Fjell-ly på Sotra 7.-9. januar 2011.

Har du noen spørsmål? Kontakt katekeseleder Ragnhild Aadland Høen: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, kontortlf.: 55 21 59 56, mobiltlf. 988 50 488.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar