torsdag 15. desember 2011

Kunngjøringer søndag 11. desember

  • Mandag 12. desember finner den årlige Lucia-feiringen sted i krypten etter 11-messen.
  • Onsdag den 14. desember er det igjen Rorate-messe i St. Paul kirke kl. 07.50. Ta gjerne med lys.
  • Det er anledning til å skrifte hver fredag under tilbedelsen etter aftenmessen. I denne adventstiden blir det dessuten anledning til å skrifte mellom kl 18 og 19, den 19., 20., 21. og 22. desember. Fredag den 23. desember er det, som allerede nevnt, mulig å skrifte under tilbedelsen.
  • Nicoline åpen barnehage opphører etter tolv års drift. Siste åpningsdag blir 21. desember 2011. Neste søndag, den 18. desember, inviteres barnehagens barn med foreldre til en sammenkomst i Paulines lokaler, etter høymessen, ca. klokken 12.15.
  • Ved utgangen etter alle helgens messer blir det tatt opp ekstrakollekt til Adventsaksjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar