torsdag 27. januar 2011

Bønnedag for kall 2. februar, Kyndelsmesse

Onsdag 2. februar er ”Ordensdag” i vårt bispedømme, det vil si at vi ber spesielt for ordens- og prestekall i Kirken. Kom og bli med!

I 1997 innstiftet Pave Johannes Paul II tradisjonen med å feire ordenskall på denne dagen for Herrens Fremstilling i tempelet – for å rette hele Kirkens oppmerksomhet mot ordenslivet.

I St. Paul feirer vi dette med en dag i stillhet og tilbedelse med bønn for kall.

Kall til å gi alt
Denne feiringen er en åpen invitasjon for oss alle til å fornye vår troskap til Herren og å gi oss selv til Ham, våre tanker, vårt arbeid – alt vi er og alt vi gjør. Vi er alle kalt til hellighet! Dette er også en dag vi ber for dem som har en særlig tjeneste i Kirken.

Preste- og ordenskall
Vi ber om at Kirken ikke må mangle preste- og ordenskall. Vi ber for prester og ordensfolk, at de forblir trofaste og utholdende i sitt kall. Vi ber også for ungdommen at de må være åpne for Herren, lytte til hans inspirasjon og Hans vilje med deres liv – at de må ha mot til å følge Jesus uansett hvilken vei Han måtte be dem om å gå.

Dagens program
09.00: Utstilling av Det hellige sakrament. Rosenkransbønn.
Deretter stille bønn og tilbedelse hele dagen.
14.15: Litani til Den Hellige Ånd og andre bønner ved St. Paul menighets konfirmanter.
18.30: Korøvelse og forberedelse til messe.
19.00: Kyndelsmesse med lysvelsignelse. Messen feires på norsk, selv om det er en onsdag. Etter messen er det mulig å motta Blasiusvelsignelsen.

Blasiusvelsignelsen
Festen for Herrens fremstilling i Templet blir også kalt Kyndelsmesse eller Maria lysmesse. Les en spennende artikkel om denne dagens bakgrunn og tradisjoner i en artikkel på Kateketisk Senters hjemmeside.
I kveldsmessen klokken 19 denne dagen velsignes lysene som skal brukes i kirken gjennom året og vi holder lysprosesjon. Etter messen er det mulig å motta Blasiusvelsignelsen. Les mer om Blasiusvelsignelsen og Den hellige Blasius her på katolsk.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar