onsdag 19. januar 2011

Svært godt besøkt bønnegudstjeneste

Kirken på Marias Minde var fullsatt da Biskopshavn menighet fra Den norske kirke og St. Paul menighet sammen inviterte til økumenisk bønnegudstjeneste onsdag 19. januar.

Gudstjenesten var en del av den internasjonale "Bønneuken for kristen enhet". Etter bønnegudstjenesten inviterte søstrene til kirkekaffe i et fullsatt refektorium, der alle ble solid traktert med kaffe og kaker.

Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen
Apostlenes lære
Under selve bønnegudstjenesten var både St. Paul menighets sogneprest Dom Alois Brodersen og Biskopshavns sogneprest Bjørn Nygaard begge to liturger. Nygaard talte over prekenteksten fra Apostlenes Gjerninger 2, 42-47, med spesiell vekt på vers 42 som er tema for årets internasjonale bønneuke: "Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene." 

Bønn om kristen enhet
Under bønnene ba forsamlingen Gud om å "gjenopprette enheten mellom alle som bekjenner troen på din Sønn, Jesus Kristus, som Herre og frelser for alle mennesker. Hør oss, Gud, og ha miskunn med oss alle. Hjelp oss som er så svake og styrk oss med din Hellige Ånd. Send ut din Ånd og gjør oss til ett. Lukk opp våre ører og hjerter så vi kan høre når ordet ditt blir forkynt, og hjelp oss til å leve i ordet ditt med troskap i alt vi gjør og sier, så navnet ditt kan få ære og riket ditt kan vokse. Vi ber deg, du hellige Treenige, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Amen."

Materialet til Bønneuken for kristen enhet utgis i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet og Kommisjonen for tro og ordning i Kirkenes verdensråd. Bønneuken feiret 100 år i 2008. Du kan lese mer om bønneukens historie her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar