tirsdag 28. juni 2011

Flere bilder fra Kristi Legemsfest


"I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære!" (Fil 2,10-11)
Festplassen i Bergen, Festen for Kristi Legeme og Blod, 26. juni 2011
Zuzanna Wojakiewicz har lagt ut 41 bilder fra Kristi Legemsfest-prosesjonen. Klikk her for å se dem alle.

Ankomst Festplassen. Jesus er legemlig til stede i hostien
(det innviede nattverdsbrødet) som bæres høyt
under baldakinen. Foto: Zuzanna Wojakiewicz
Den høytidelige Kristi Legemsfest-prosesjonen har alltid fire bønnestasjoner i det offentlige rom, én for hver himmelretning. Jesus sier: "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene!" (Matt 5,14-16)

Prosesjonen startet i Johanneskirken.
Skjærtorsdag er den egentlige festdagen for innstiftelsen av Alterets hellige Sakrament (kommunionen/ nattverden). Men den dagen er Kirken grepet av sorgen over Kristi lidelse. Derfor har Kirken valgt en bedre egnet festdag. Feiringen er lagt til en torsdag for å vise sammenhengen med Skjærtorsdag. I ikke-katolske land, som Norge, blir festen feiret søndagen etter. Du kan lese mer om tradisjonen bak Festen for Kristi Legeme og Blod på www.katolsk.no, her.
Pave Benedict XVI ledet prosesjonen i Roma.
I Roma var det pave Benedict XVI som ledet Corpus Christi-feiringen. Se romerne fylle gatene i en liten video her (2 min lang).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar