torsdag 3. november 2011

Snart søknadsfrist ved St. Paul skole

St. Paul skoles søknadsfrist for neste skoleår - 15. november - nærmer seg. Det er viktig at alle som vurderer å la sine barn begynne på St. Paul skole sender søknad om opptak snarest
 
Bortsett fra ved skolestart i 1. og 8. klasse, vil det normalt kun tas inn nye elever dersom det blir ledig plass ved at noen slutter.

Skolen har èn klasse på hvert trinn i barneskolen. Ved overgangen til ungdomsskolen deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser. Skolen tilbyr derfor plass til ytterligere 25-26 elever fra og med 8. klasse.
Barn som er registrert i St. Paul menighet eller som har søsken ved skolen, blir prioritert ved opptak. Skolen har så mange søkere at de ikke lenger kan garantere plass til alle som er prioritert. Forutsetning for å bli prioritert er at søknadsfristen - 15. november - overholdes.

Les mer på skolens hjemmeside: http://www.stpaul.no/filer/satser.htm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar