onsdag 8. desember 2010

Bønnedag for det ufødte liv er i gang

I hele dag: Alterets allerhelligste sakrament.
Klokken ni i dag morges 8. desember begynte bønnedagen for det ufødte liv i St. Paul kirke. Kom og bli med i bønn helt fram til klokken 20. 

Mange mennesker deltok på morgenmessen, og enda flere har blitt med på bønnedagen gjennom dagen. Kirken er åpen hele dagen. En prest er alltid til stede. Det er mulighet for skriftemål.

Kl 17.00 er det rosenkransbønn: Gledens mysterier på norsk. Kl 18.00 er det tilbedelse og rosenkrans på vietnamesisk. Kl 19.00 avsluttes dagen med messe på vietnamesisk.

På denne dagen, 8. desember, dagen for Marias uplettede unnfangelse, betrakter vi Vår Frue i Guds frelsesplan, hun som er himmelens port som Frelseren kommer til verden gjennom. Vi ber henne spesielt om å be for alle ufødte barn, at de må oppleve kjærlighet og beskyttelse i mors liv. 

Bønnedagen er blitt til på pavens anmodning. Les mer om bønnedagen her.

Pave Benedikts bønn:
Pave Benedikt XVI oppfordret politikere og andre verdensledere til å vise respekt for de tidligste stadier av menneskelivet da han i Peterskirken 27. november 2010 holdt en bønnevigilie for det ufødte liv. Vigilien - som markerte starten på adventstiden - kom etter initiativ fra paven selv, og ble markert over hele den katolske verden. I St. Paul kirke ber vi i dag pave Benedikts bønn sammen med Kirken:

65 konfirmanter ba for det ufødte liv.
"Herre Jesus,
Du som trofast gjester og fyller Kirkens og menneskets historie med ditt nærvær; Du som i ditt Legeme og Blods underfulle sakrament gjør oss delaktige i det guddommelige liv og lar oss få en forsmak på det evige livs glede; Vi tilber deg og velsigner deg.

På kne foran deg, livets og kjærlighetens kilde, virkelig tilstede og levende blant oss ber vi deg: Vekk i oss på ny respekten for ethvert ufødt liv, gjør oss i stand til i frukten av en mors liv å se skaperens mirakuløse verk, åpne våre hjerter slik at vi sjenerøst tar imot alle barn som trer inn i livet.

Velsign alle familier, helliggjør ektefellenes samliv og gjør deres kjærlighet fruktbar. Vær tilstede med din ånds lys i de lovgivende forsamlingers beslutninger,
slik at mennesker og nasjoner anerkjenner og respekterer livets hellighet, ethvert menneskelivs helliget.

Veiled vitenskapsfolk og leger slik at alt fremskritt bidrar til hele personens beste, og ingen utsettes for undertrykkelse og urettferdighet.

Skjenk kreativ kjærlighet til byråkrater og økonomer, så de kan finne og fremme tilstrekkelige betingelser for at unge familier uten bekymring kan ønske nye barn velkommen.

Trøst ektepar som lider på grunn av barnløshet, og i Din godhet sørg for dem. Lær oss alle å yte omsorg for foreldreløse og forlatte barn slik at de kan oppleve din varme kjærlighet, ditt guddommelige hjertes trøst.

Sammen med Maria, Din Mor, den troende fremfor noen, i hvis liv du antok menneskelig natur, venter vi på styrke fra Deg, vår eneste, sanne Gud og frelser - styrke til å elske og tjene livet, i forventning om evig liv i Deg, i Den Hellige Treenighets fellesskap. AMEN."   
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar