mandag 18. april 2011

Kunngjøringer søndag 17. april 2011

- Katolsk Forum legger inn et ekstra møte i vårprogrammet, tirsdag den 3. mai kl. 19.45 på Personalrommet på St. Paul Skole. Egil Mogstad og Unn Madsø fra Trondheim holder foredrag om: ”Olav Haraldsson, vår bror”. Inngangspenger kr 30.

- Fra Langfredag vil vi be Novenen til Den Guddommelige Barmhjertighet før hver gudstjeneste og messe. De troende oppfordres til å være med på denne novenen, som forberedelse frem imot saligkåringen av pave Johannes Paul II den 1. mai.

- Påskenattsliturgien begynner i år tidligere enn før, nemlig kl. 22.00.

- Den 1. mai feirer vi en takksigelsesmesse for pave Johannes Paul II.’s saligkåring. Denne messen finner sted i Johanneskirken kl. 14.00. Tidspunktet er blitt forskjøvet til kl. 14.00. Det blir ingen messer i St. Paul kl. 11 eller 15. Messene kl. 9, 18 og 19.30 finner sted som vanlig.

- Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar