torsdag 7. april 2011

Katekesedag lørdag 9. april

St. Thomas Aquinas (1225-1274) - skytshelgen for dominikanerne, for filosofer, teologer, katolske universiteter, kollegier og skoler, studenter og vitenskapsmenn; for kyskhet, renhet og lærdom.
Lørdag 9. april er det igjen tid for katekese, både for førstekommunionsbarn, tweens, bibelklassen og konfirmantene.

Denne dagen skal førstekommunionsbarna øve i kirken. Vi begynner som vanlig med sangøvelse i arenaen på skolen, og avslutter med messe i kirken klokken 14.15 til 15.00. 9. april er barnas siste katekesedag dette semesteret.

Første Hellige Kommunion
Fordeling av hvem som skal motta sin første Hellige Kommunion på hvilken dag (7. eller 8. mai) ble sendt ut i brev tirsdag 5. april. Eventuelle ønsker om bytting av dag kan fortsatt sendes til ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, men vær rask.

Tweens og bibelklassen
Tweens og bibelklassen følger førstekommunionsbarnas semester. Det innebærer at 9. april blir siste katekesedag også for dem dette semesteret.

Konfirmanter
Konfirmantene har sin siste katekesedag 12. mai. Konfirmantene i tiende klasse fermes på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 2. juni, i Johanneskirken av biskop Bernt Eidsvig. Fermingsmessen starter klokken 13.00. Fotograferingen etter messen vil være ferdig cirka klokken 15.00.

Har du noen spørsmål? Kontakt katekeseleder Ragnhild Aadland Høen: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, kontortlf.: 55 21 59 56, mobiltlf. 988 50 488.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar