fredag 15. april 2011

Vakkert påskespill i kirken

Pieta anno 2011. Den sørgende mor. (Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen)
Tiende klasse ved St. Paul skole imponerte med et gripende påskespill under skolens påskegudstjeneste i dag.

Hvert eneste år setter elevene i tiende klasse ved St. Paul skole opp et påskespill, på sin helt egen måte. Utgangspunktet er selvsagt bibelhistorien, men nøyaktig hvordan elevene velger å legge opp påskespillet er det helt opp til det enkelte kullet å bestemme.

Jesus piskes av romersk soldat.
Virkningsfullt skyggespill
Påskespillet 2011 var et uvanlig vakkert spill, med god flyt og ingen dødpunkter. Et smart og helt nytt trekk ved årets påskespill var det at piskingen av Jesus ble utført som skyggespill. Det var både usedvanlig virkningsfullt og estetisk svært vellykket.

Korsfestelsen.
"Send ut ditt lys"
Påskespillet bar sterkt preg av de mange musikalske talentene blant årets avgangselever. Det hele åpnet med flerstemt korsang av Maurice Greene (1695-1755): Oh, Send out Thy Light, mens Guds lys - lyssatte florlette tøystykker - dalte ned fra vinduene høyt oppe under kirketaket.

Vakker musikk
Mens hanen gol tre ganger sang disiplene John Rutters The Lord Bless You and Keep You. Musikken var generelt en vellykket blanding av kirkelig musikk og velklingende musikk fra populærkulturen, som for eksempel et fiolinstykke fra Halo-spillet og pianostykket A man of moods av Fishel Pusher.

J. S. Bachs Air ble nydelig fremført på klassisk gitar i John Williams' versjon. Etter Jesu begravelse sang to englestemmer på galleriet Pie Jesu, nærmere bestemt Pie Jesu fra Requiem av Andrew Lloyd Webber. Gripende.

340 elever reiste seg og sang "Deg være ære".
Deg være ære
Like gripende var det å etterpå høre 340 barne- og ungdomsstemmer be Fader Vår og synge G.F. Händels evige Deg være ære: "Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, seier er hans vei, evig skal han regjere, aldri frykter jeg. Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt."

Takk til elever og lærere ved St. Paul skole for nok et strålende påskespill!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar