torsdag 15. september 2011

Katekese skoleåret 2011-2012

"Dine ord gir lys når de åpner seg" Salme 119,30
Benytt deg av St. Paul menighets katekesetilbud til barn og unge.

EVANGELIEFORKLARING
Det er evangelieforklaring/søndagsskole for barn under hver søndagsmesse kl. 11. Barna går ut av kirken like før evangelielesningen og kommer tilbake før kommunionen.

FØRSTE HELLIGE KOMMUNION
Vi innbyr alle barn født i 2003 til ca ett års forberedelse til sin første Hellige Kommunion. Foreldremøte med påmelding/innskrivning og informasjon fant sted søndag 28. august etter høymessen. Undervisning er en lørdag i måneden, kl. 11.00-15.00. Første undervisningsdato er 17. sept. Er du for sen med påmeldingen? Send en e-post til kateket erik.andvik@katolsk.no.
Undervisningsdatoene for hele året er som følger: 17.sept, 22. okt., 19.nov., 10. des., 14. jan., 18.feb., 17. mars, 14. apr.
Barna mottar sin første Hellige Kommunion lørdag 28. april og søndag 29. april (gruppen må deles i to fordi det er så mange barn).

TWEENS-GRUPPEN
Dette er for deg som har mottatt din første Hellige Kommunion og som går i 4.-6. klasse. Undervisning/katekese samme lørdag i måneden og samme tidspunkt som 1. kommunionsundervisningen (se over). I Tweens-gruppen kan du treffe andre katolikker og lære mer om Jesus og hva det vil si å være en katolsk kristen. Vi tar for oss fortellinger fra Bibelen og dramatiserer dem, vi lager julespill, vi er med på Adventsaksjonen og noen ganger lager vi noe sammen. I tillegg synger vi og spiser sammen. Vi starter dagen med å synge i arenaen sammen med alle de andre som er til katekese den dagen. Så avslutter vi dagen med å feire messe i kirken sammen med alle de andre som er til katekese den dagen. Ta med skrivesaker pluss mat og drikke til spisepausen. Tweens ledes av Romina Salazar (30 år) som er utdannet lærer. Hvis du ikke har mottatt et påmeldingsskjema i posten, kan du bare møte opp direkte til Tweens og melde deg på der.

ST. PAULS UNGDOMSTEATER
St. Paul menighet inviterer deg som går i 7.-10. klasse til å bli med i en helt ny teatergruppe i St. Paul kirke.
- Prosjektet går ut på at vi møtes i St. Paul menighet én torsdag i måneden for å lage et teaterstykke med sang og musikk. Målet er at vi skal sette opp stykket i kirken til våren, forteller teaterlederne Eirik Sukke og Sunniva Vang Kristiansen. Les mer her.

FERMINGENS SAKRAMENT
Orienteringsmøter m/påmelding til FERMINGENS SAKRAMENT fant sted før sommeren. Det er fortsatt mulig å melde seg på ved å kontakte vikarierende katekeseleder Erik Andvik: erik.andvik@katolsk.no, kontortlf.: 55 21 59 56, mob. 45 47 60 56.

Elever fra St. Paul skole har undervisning annenhver onsdag kl. 13.15-15.00.
Undervisningen for de som ikke går på St Paul skole (både 9. og 10. klasse) vil i 2001/2012 være på følgende lørdager kl. 11-15:
27. aug, 17. sep, 22. okt, 19. nov, 10. des, 14. jan, 18. feb, 17. mar, 14. apr, 12. mai

KONFIRMANTLEIR for alle 9.-klassinger: 7.-9. okt. på Skjergardsheimen i Øygarden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar