torsdag 1. september 2011

Økumenisk gudsteneste 11. september

Sundag 11. september kl 11.00 blir det økumenisk gudsteneste på Kristkyrkjetomta på Bergenhus. Gudstenesta er ein del av markeringa av 750-årsjubileet til Håkonshallen og markeringa av den nyåpna utstillinga "Sankta Sunniva og det heilage skrinet" på Bryggens Museum.

Frå gudsteneste på Kristkyrkjetomta i 2010. Foto: Karen Knudsen
Gudstenesta vert leia av den lutherske biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Dessutan medverkar Dom Alois Brodersen frå St. Paul menighet. Prestar og songarar frå Bergen domkirke menighet og musikarar frå Forsvarets musikkorps Vestlandet deltek og i gudstenesta.

Vel møtt!

Sankta Sunniva og det heilage skrinet
Utstilling på Bryggens Museum - opnar onsdag 7. sept. 2011. Den lutherske biskopen i Bjørgvin, Bergen Domkirke menighet og sokneprest Alois Brodersen i St. Paul katolske menighet samarbeidar med Bymuseet, Bergen Museum og Selje kommune om opninga. Elevar frå St. Paul vil også delta.

Ein kopi av Sunniva-skrinet (les om skrinet på NRK sitt fylkesleksikon) vert sendt frå Selje mandag 5. september og kjem sjøvegen via Kinn til Bergen 7. september. Ein prosesjon av geistlege kjem frå Korskirken mot Zachariasbryggen, der følget møter båten frå Selje.

Kl. 13.00 vil biskopen og hans følgje ta imot Sunniva-skrinet. Kyrkjeklokkene i byen vil ringe for å markere denne historisk-kyrkjelege hendinga.

Prosesjonen ber så skrinet gjennom byen til Kristkyrkjetomta, der det vil bli sunge, lest heilage tekstar og bede - før prosesjonen går vidare til Bryggens Museum der utstillinga opnar kl. 14.00.

Sunniva-utstillinga skal stå i eitt år.

Les meir om prosesjonen og utstillinga her på St. Paul-bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar