tirsdag 25. oktober 2011

Ny messebok kommer for salg i november

Ny utgave av "Messebok for søndager og festdager" foreligger 1. november 2011, etter at boken har vært utsolgt fra forlaget i flere år. Kjøp den på menighetskontoret eller på www.stolavbok.no

Den nye messeboken fra Norsk Katolsk Bisperåd.
Messen er pulsslaget i katolsk trosliv. Guds ord i messens liturgi og Kristi nærvær i nattverden er vårt åndelige næringsgrunnlag. For å dra full nytte av denne næringen, er messeboken et nyttig verktøy som kan hjelpe til å øke forståelsen av tekstene og innlevelsen i bønnene.

Oppbygning
I boken finner du lesningene og messetekster for søndager og festdager, messens faste deler, helgendager i årets løp med små helgenbiografier, samt generell orientering om messen, liturgisk kalender og skriftlesningsreferanser for ukedagene. Her kan du bla i messeboken.

Messeboken er produsert i brunt, limt lær, med to lesebånd og gullsnitt. Boken er på 1279 sider og koster kroner 389,-
Den kan bestilles allerede nå fra St. Olav bokhandel: bokhandel@katolsk.no. 

Fra november av kan du også kjøpe messeboken på menighetskontoret. På menighetskontoret får du også kjøpt Bønneboken, Lov Herren (salmeboken), En liten katolsk bønnebok med flere bøker. Noe å tenke på til jul?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar