tirsdag 25. oktober 2011

Kunngjøringer søndag 23. oktober

  • I dag er det ”Misjonssøndag”. Kollekten fra alle messene går til de pavelige misjonsverker, her hos oss kjent som: ”Missio Norge”. De troende over hele verden blir bedt om å gi økonomisk støtte til Kirken i fattige land, slik at de kan utdanne og lønne prester, bygge kirker og skoler, anskaffe biler eller sykler, slik at prester og kateketer kan komme rundt til sine forskjellige menigheter.
  • St. Paul skole minner om at søknadsfristen for elevplass ved skolen fra høsten 2012 er 15. november. Det gjelder opptak til 1. klasse og 8. klasse neste år.
  • Den nye messeboken for søndager og festdager er her! Denne reviderte utgaven er blant annet utvidet med korte helgenbiografier for helgendagene. Følg messe-tekstene i løpet av kirkeåret. Bli kjent med Skriften! Innbundet i limt lær, med gullsnitt, gullpreg og lese-bånd, 1280 sider. Pris: ca. kr. 400. I november kan den fås kjøpt på menighetskontoret.
  • Caritasgruppen tilbyr norskundervisning i Birgitta-kjelleren hver søndag fra kl 16 til 18. Første gang 23.10. 
  • Søndag, 30. oktober vil Dom Benedict, som ble presteviet i Klosterneuburg den 29. september, feire sin første messe i St. Paul kirke kl 11 og han vil også feire den engelske messen kl 18. Han skal være kapellan i vår menighet og vi ønsker ham hjertelig velkommen.
  • Onsdag 2. november er Alle Sjelers Dag. Vi ber spesielt for våre avdøde. Det er messe på Marias Minde kl. 9. Kl. 19 er det norsk høymesse i St. Paul kirke. I de siste årene er mengden av navn som skulle leses opp blitt så stor, at det har tatt 40 minutter i messen. Av den grunn må vi begrense antall navn. De som ønskes at det skal bes for deres avdøde, bes å levere en konvolutt med messestipendium og navnene på de avdøde. Utenpå konvolutten skriver man bare: ”Messe for avdøde fra familien ---” og så navnet på familien, bare ett navn. I messen vil bare familienavnet bli lest opp. Pengene som på denne måten kommer inn, blir delt opp i messestipendier og fordelt mellom prestene, slik at det blir feiret mange messer ut gjennom året for disse avdøde. Konvoluttene med navn og stipendier kan leveres til menighetskontoret frem til 2. november eller gis til en av prestene i sakristiet før en av messene.
  • Alle Sjelers Dag, onsdag 2. november, går vi til Møllendals kirkegård for å velsigne gravene og be for våre kjære avdøde. Fremmøte ved kapellene på Møllendal kirkegård kl. 13.00.
  • Etter høymessen i dag er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar