torsdag 10. februar 2011

Katekesedag lørdag 12. februar

"Dine ord gir lys når de åpner seg" Salme 119,30
Lørdag 12. februar er det igjen tid for katekese, både for førstekommunionsbarn, tweens, bibelklassen og konfirmantene.

Denne dagen skal førstekommunionsbarna øve på skriftemålsritualet. Vi skal gjøre alt bortsett fra å si syndene våre :) Neste katekesedag for alle gruppene blir 12. mars. Da skal førstekommunionsbarna skrifte.
9. april er siste katekesedag for førstekommunionsbarna, før de mottar sin første Hellige Kommunion 7. og 8. mai. Konfirmantene har sin siste katekesedag 12. mai.

Har du mottatt din første kommunion, men har lyst til å lære mer om troen din? Da er Tweens og Bibelklassen noe for deg:

Tweens
Tweensgruppen er for deg som har mottatt din første Hellige Kommunion og som går i 4.-6. klasse. Vi møtes samme lørdag i måneden og til samme tidspunkt som 1.kommunionsundervisningen, altså klokken 11-15 den 12. februar, 12. mars og 9. april. I Tweens-gruppen kan du treffe andre katolikker og lære mer om Jesus og hva det vil si å være en katolsk kristen. Vi tar for oss fortellinger fra Bibelen og dramatiserer dem, vi lager julespill, vi er med på Adventsaksjonen, vi har leker og noen ganger lager vi noe sammen. I tillegg synger vi og spiser sammen. Vi starter dagen med å synge sammen med alle de andre som er til katekese den dagen. På slutten av dagen feirer vi messe med de andre barna. Ta med skrivesaker pluss mat og drikke til spisepausen. Tweens (før kalt Oppfølgingsgruppen) ledes av Romina Salazar (30 år) som er utdannet lærer.

Bibelklasse
Bibelklassen er et helt nytt tilbud til deg som går i 7.-8.klasse. Vi møtes samme lørdag i måneden og til samme tidspunkt som 1.kommunionsundervisningen. Hver gang tar vi for oss noen bibelfortellinger og dramatiserer dem. I tillegg synger vi, spiser sammen og har det gøy i gymsalen. Vi starter dagen med å synge i arenaen sammen med alle de andre som er til katekese den dagen. På slutten av dagen feirer vi messe og synger de sangene vi har øvd på. Hvis du har en bibel kan du ta den med, hvis ikke har vi mange bibler du kan låne. Husk å ta med skrivesaker pluss mat og drikke til spisepause. Bibelklassen ledes av Eirik Sukke (33 år) som har jobbet som lærer i Oslo i mange år.

Har du noen spørsmål? Kontakt katekeseleder Ragnhild Aadland Høen: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, kontortlf.: 55 21 59 56, mobiltlf. 988 50 488.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar