fredag 25. mars 2011

Herrens Bebudelse 25. mars

Frontale fra Årdal kirke i Sogn, fra ca 1325. I dag i Kirkesamlingen ved Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger. Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
Høytiden Herrens Bebudelse er en av kirkeårets største dager. I St. Paul kirke er det korsvei klokken 18.30, høymesse klokken 19.00 og sakramental tilbedelse etter messen.

De kristne har alltid visst at Gud ble kjød i det øyeblikket Jomfru Maria sa sitt fiat, sitt "La det skje”. ”La det skje med meg som du har sagt”. Derfor er Herrens Bebudelse 25. mars en av kirkeårets største dager. Dagen er kjent som ”Marimesse om våren” fra primstaven, og som ”Herrens Bebudelse”, ”Kristi Unnfangelse” og ”Kristi Inkarnasjon” i Den katolske kirke.

Kneler under inkarnasjonsleddet
Jesu unnfangelse er et så hellig, fortettet og grensesprengende historisk øyeblikk at det egentlig ikke er mulig å markere det sterkt nok. I kirkefesten denne dagen gjør vi det samme som vi gjør juledag: Presten og hele menigheten kneler i tilbedelse for Jesus under inkarnasjonsleddet i Trosbekjennelsen ("Et incarnatus est"). ”Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av Jomfru Maria og er blitt menneske.”

Unnfangelse med evig gjenklang
I nesten 2000 år har denne dagen, Kristi Unnfangelse, gitt gjenklang gjennom Europa. Gjennom hundrevis av år har kirkeklokkene kalt til Angelus-bønn tre ganger daglig, året rundt. I middelalderen falt nordmenn på kne på dette tegnet, der de sto og gikk, i by og bygd. Bønnen kalles Angelus (latin for engel) fordi dette er første ordet i bønnen: "Angelus Domini nuntiavit Mariae". På norsk: "Herrens engel bragte Maria det glade budskap."

Angelus
Fortsatt kimer Angelus-klokkene her i Bergen. Først er det tre ganger tre slag, så kiming. I det første slaget bringer engelen det glade budskapet. I det andre gir Maria sitt ja. I det tredje blir Kristus unnfanget. Deretter jubler klokkene mens vi selv gir vårt ja til Jesus og ber Angelus-bønnen: ”Vi ber deg, Herre, fyll vårt hjerte med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.”

Les mer om dagen på Den katolske kirkes hjemmeside, www.katolsk.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar