søndag 20. mars 2011

Ønsker du å lære mer om den katolske tro?

Tenker du på å konvertere? Eller vil du kanskje bare lære mer om den katolske tro?

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om Den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til Den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset er gratis og tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Dom Alois Brodersen
Sogneprest Dom Alois Brodersen holder kurset tirsdag ettermiddager klokken 17.00-18.30. Det er også mulig å få én-til-én-undervisning med diakon Gunnar Wicklund-Hansen på dagtid.

Ta kontakt med Dom Alois på tlf. 55 21 59 60 (kontor), 482 77 282 (mobil) eller e-post: Alois.Brodersen@katolsk.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar