mandag 28. mars 2011

Historisk søndag på Marias Minde

Sjelden ser man en slik ansamling av søstre og priorinner. Hele fem priorinner var til stede. Franciskussøstrenes priorinne sr. Mary hadde invitert menighetens egne Mor Teresasøstre, alle fire Søstre av det hellige kors fra Hønefoss, samt lederen av Søsterrådet i Norge, priorinne sr. Anne Bente Hadland fra Katarinahjemmet i Oslo. Hun hadde med seg sr. Agnes Lalu, også fra Katarinahjemmet.
Søndag 27. mars 2011 var en historisk dag for St Paul Menighet og klosteret på Marias Minde. På denne tredje søndagen i fasten kunne menigheten sammen med 14 ministranter, sogneprest Dom Alois og p. Tien, offisielt ønske Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang-kongregasjonen velkommen til menigheten.

Tekst: Anne Samuelsen 
Foto: Kari Berle og Ragnhild H. Aadland Høen

I sine innledningsord understreket sognepresten hvilken stor betydning ordensøstre har, både i menigheten og i Kirken generelt.

Applaus for priorinne sr. Annas takketale.
Klikk på bildene for å se større versjoner.
Menighetens glede over søstrenes ankomst ble besvart ved messens slutt, der priorinne sr. Anna takket for den varme velkomsten og minnet oss på at de også i fortsettelsen av denne krevende etableringsfasen vil trenge forbønn, hjelp, varme og imøtekommenhet fra menighetens medlemmer.

En gave til hele menigheten
I samtale under kirkekaffen, som for øvrig var av det storslåtte vietnamesiske festslaget, kunne Long fra den vietnamesiske gruppen fortelle at søstrene nok vil trenge en helt spesiell drahjelp fra menighetens vietnamesere når de nå skal lære seg både norsk språk og kultur.
Long understreker imidlertid at de nye søstrene på Marias Minde er en "gave” - ikke bare til vietnamesisk gruppe og de aldrende St. Franciskus Xaverius-søstrene, men til hele menigheten og vår by! Og som Pham legger til:
- Kanskje vil disse unge søstres tilstedeværelse inspirere andre unge til å gi sitt liv til Herren i konsekrert tjeneste for Kirken?

Høyt utdannede søstre
De seks søstrene som kom til Bergen torsdag 24. mars har alle fullført utdannelse som henholdsvis sykepleiere og førskolelærere. Én av dem er dataingeniør. Første oppgave nå blir språkopplæring, slik at de kan kvalifisere seg for norsk yrkesliv. På spørsmål om hva de tenkte da de våknet opp denne søndagsmorgenen til snø som dekket både krokuser og snøklokker, forteller sr. Mari Dung at de alle så på dette som Guds velkomstgave til dem som hadde dradd så langt nord for å forkynne Det glade budskap. Hun kan forsikre oss om at de allerede er utstyrt med hansker, sjal og varme sokker!

To fornøyde priorinner: Sr. Anne Bente og sr. Anna Kari.
Varmt anbefalt kommunitet
Sr. Anne Bente Hadland kan fortelle at hennes kongregasjon Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce, har hatt et langt og meget godt samarbeid med Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang-kongregasjonen, både i Frankrike og her i Norge. I Frankrike har det i 10 og 11 år bodd to søstre av Det Hellige Kors som har studert fransk og teologi, hvorpå den ene nå er dradd tilbake til Vietnam for å undervise. Kongregasjonen skal også grunnlegge en kommunitet i Frankrike. Her i Oslo har flere av søstrene fra Hønefoss bodd på Katarinahjemmet mens de lærte seg norsk. Sr. Madeleine, som nå skal bo på Marias Minde, har bodd på Katarinahjemmet hele tiden mens hun studerte sykepleie. Det er med andre ord en godt kjent og varmt anbefalt kommunitet som etablerer seg i Bergen.

Sr. Mary (t.v.) uttrykte sin glede under kirkekaffen.
140 søstre i Norge
Etter en rørt takketale fra sr. Mary til alle tilstedeværende ved avslutningen av kirkekaffen, kunne sr. Anne Bente tilføye følgende opplysninger til stor applaus:
- Sist søndag var vi 134 ordenssøstre i Norge. I dag er vi 140! Og er det noen som synes at det er mange utenlandske søstre, så kan jeg opplyse om at det i Norge i dag er 10 prosent norske søstre, noe som svarer nøyaktig til andelen norskættede katolikker som også er 10 prosent.

1 kommentar:

  1. Det er flott å høre at Marias Minde blir tatt vare på :)

    SvarSlett