torsdag 10. mars 2011

Katekesedag lørdag 12. mars

Lørdag 12. mars er det igjen tid for katekese, både for førstekommunionsbarn, tweens, bibelklassen og konfirmantene.

Denne dagen skal førstekommunionsbarna skrifte i kirken. Annelines gruppe er først ut, deretter kommer Benthes gruppe og til slutt Jofrid og Anne Brits gruppe. Etter skriftemålet vi ha bollefest for å feire at vi er helt kvitt syndene våre! Det blir ikke messe for førstekommunionsbarna denne dagen. I stedet blir det messe for konfirmantene klokken 14.00, mens barna har sangøvelse i arenaen på skolen klokken 14.15 til 15.00.

Neste katekesedag for alle gruppene blir 9. april, som vanlig klokken 11.00 til 15.00. Da skal førstekommunionsbarna øve på seremonien i kirken.

Første Hellige Kommunion
9. april er siste katekesedag for førstekommunionsbarna, før de mottar sin første Hellige Kommunion 7. og 8. mai. Fordeling av hvem som kommer på hvilken dag (7. eller 8. mai) vil bli sendt ut i brev i mars. Eventuelle ønsker kan fortsatt sendes til ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, men vær rask.

Tweens og bibelklassen
Tweens og bibelklassen følger førstekommunionsbarnas semester. Det innebærer at 9. april blir siste katekesedag også for dem dette semesteret.

Konfirmanter
Konfirmantene har sin siste katekesedag 12. mai. Konfirmantene i tiende klasse fermes på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 2. juni, i Johanneskirken av biskop Bernt Eidsvig. Fermingsmessen starter klokken 13.00. Fotograferingen etter messen vil være ferdig cirka klokken 15.00.

Har du noen spørsmål? Kontakt katekeseleder Ragnhild Aadland Høen: ragnhild.aadland.hoen@katolsk.no, kontortlf.: 55 21 59 56, mobiltlf. 988 50 488.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar