tirsdag 22. mars 2011

Katolsk videregående skole godkjent

Florida sykehus skal bygges om til å bli katolsk videregående skole.

Fra høsten 2012 kan elever i Bergen gå på Norges første katolske videregående skole.

Utdanningsdirektoratet har nå godkjent opprettelse av videregående skole med inntil 270 elever (katolsk gymnas) i tilknytning til dagens St. Paul skole. Sammen med dagens skole kan St. Paul skole dermed gi tilbud til inntil 780 elever.
- Svært gledelig, dette har vi ventet lenge på, sier sogneprest Dom Alois Brodersen til St. Paul-bloggen.

Full drift fra 2014
De to første årene vil gymnaset bli drevet i midlertidige lokaler. Det første trinnet blir tatt opp med 50 elever høsten 2012. To trinn blir tatt opp året etter, før det blir full drift i nye lokaler fra 2014. Da vil gymnaset ha plass til inntil 270 elever.

Katolsk preg
Gymnaset har eget kapell, og vil ha bønn ved begynnelsen på skoledagen. Fagene kristendomskunnskap og religion og livssyn vil være obligatoriske gjennom alle tre skoleårene. Skolen vil tilby blant annet latin. Les ellers intervjuet med skoleråd i Oslo katolske bispedømme Gjermund Høgh i Bergens Tidende for mer informasjon. Se også kronikken "Hvorfor katolsk gymnas?" av Gjermund Høgh som pdf fra nr. 1/2011 av St. Olav kirkeblad.

Behov for gaver
Alle som ønsker et katolsk gymnas velkommen oppfordres til å bidra økonomisk. Pengegaver mottas med takk via Den katolske kirkes givertjeneste: bankkonto 3000 15 11110 eller på internett. Velg prosjekt "Katolsk gymnas i Bergen". Gaver kan gi skattefritak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar