fredag 4. mars 2011

Kunngjøringer søndag 6. mars 2011

- Askeonsdag og fastetiden nærmer seg. De som vil levere inn palmegrenene fra i fjor, kan gjøre det på menighetskontoret mandag og tirsdag. Grenene blir brent og brukt til asken på Askeonsdag.

- Onsdag 9. mars, Askeonsdag, begynner fastetiden. Det er høymesse med utdeling av askekorset kl. 19.00.

- Kommende lørdag, den 12. mars, skal det være undervisning for førstekommunionsbarn og konfirmanter på St. Paul skole fra kl. 11.00 til 15.00.

- Katolsk Forum inviterer til ny samling på personalrommet på St. Paul skole, tirsdag 15. mars kl. 19.45. Tema er: ”Kristus som ursakrament; hva betyr sakramentene for en katolikk?” ved msgr. Torbjørn Olsen. Inngangspenger kr. 30,-.

(I høymessen)
- Caritas Bergen inviterer til kirkekaffe i krypten etter høymessen i dag.
Det serveres fastelavensboller og sveler.
Det blir også solgt fastelavensris.
Legfransiskanernes bokstand er åpen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar